Miten haen paikkaa lapselleni Pilkkeen päiväkotiin?

Ennen hakupäätöksen tekemistä voit tutustua oman lähialueesi Pilke-päiväkoteihin hyödyntämällä sivuillamme olevaa päiväkotien hakua. Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä perheille ensimmäistä päiväkotipaikkaa hakiessa. Lähetä tästä hakemus varhaiskasvatukseen Pilke-päiväkotiin! Lähetettyäsi hakemuksen, saat sähköpostiisi kuittauksen. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä kahden päivän kuluessa.

Voiko erityistä tukea tarvitseva lapsi tulla Pilkkeen päiväkotiin?

Meille Pilkkeellä on tärkeää, että jokainen lapsi perheineen on tervetullut päiväkoteihimme. Pilke-päiväkodeissa käytetään kehityksen ja oppimisen tuen kolmiportaista mallia, joka sisältää tukimateriaalia henkilöstölle tuen tarpeen kartoitukseen ja sen järjestämiseen käytännössä. Pilkkeellä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajia, jotka konsultoivat yksiköissä tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa Pilke ostaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksen palveluna ulkopuolisilta toimijoilta. Yksityinen varhaiskasvatus toimii usein kunnan omia…

Mikä ero on varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla?

Varhaiskasvatus on uudehko sana, jota on alettu käyttää vuoden 2016 varhaiskasvatuslain uudistamisen jälkeen. Sitä ennen puhuttiin päivähoidosta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatustoiminta kuuluu kunnissa opetustoimen alaisuuteen, kun aiemmin päivähoito oli sosiaalitoimen osa. Aivan pienillä lapsilla hoivan ja hoidon merkitys hyvän päivän luomisessa on…

Onko yksityinen päiväkoti laadukas, miten päiväkoteja ja varhaiskasvatuksen laatua valvotaan?

Kaikki yksityiset päiväkodit ovat sen kunnan hyväksymiä ja valvomia, missä päiväkoti sijaitsee. Yksityiset päiväkodit kuten Pilke noudattavat samaa varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kuin kunnallisetkin päiväkodit. Kunnat myös valvovat toimintaamme valvontakäyntien, ohjauksen ja auditointien avulla. Suomalainen yksityinen varhaiskasvatus edustaa kokonaisuudessaan Pohjoismaiden kärkeä. Sekä asiakastyytyväisyyttä että kuntien näkemyksiä luotaavat selvitykset viime vuosilta osoittavat, että yksityinen toiminta koetaan…

Mitä yksityinen päiväkoti maksaa? Onko yksityinen päiväkoti kallis?

Monia vanhempia kiinnostaa yksityisen päiväkodin hinta. Yksityinen päiväkoti ei välttämättä ole yhtään sen kalliimpi kuin kunnallinenkaan. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa peritään asiakasmaksu, jonka määrään vaikuttavat perheen koko, vanhempien tulot ja lapsen päivittäinen hoitoaika. Kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia käytäntöjä siinä, miten ne tukevat yksityisen varhaiskasvatuksen valinneita perheitä. Useimmat kunnat myöntävät yksityisen päivähoidon hinnan kattamiseen…

Minkä ikäisenä päiväkotiin?

Meiltä kysytään usein, minkä ikäisenä päiväkodissa voi aloittaa, pärjääkö lapsi 1-vuotiaana päiväkodissa, sopeutuuko vauva päiväkotiin ja niin edelleen. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus on lapselle hyödyksi. Nuorimmat lapset ovat 9 kuukauden ikäisiä päiväkodeissa. Varhaiskasvatus voi jatkua siihen saakka, kun lapsi noin 6- vuotiaana aloittaa esiopetuksen eli esikoulun. Lue tästä lisää: lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Jokainen lapsi…

Mitä eroa on yksityisellä ja kunnallisella päiväkodilla?

Sekä yksityistä että kunnallista varhaiskasvatusta säätelevät samat lait, laatuvaatimukset ja henkilöstömitoitukset, ja kunta myös valvoo niitä. Yksityinen päiväkoti pystyy joustavammin tarjoamaan perheille erilaisia vaihtoehtoja. Tutustu esimerkiksi Pilkkeen päiväkotien painotteisuuksiin tai erityisiin palveluihin päiväkotien omilla sivuilla.

Kunnassani on otettu käyttöön palveluseteli, nousevatko asiakasmaksuni? Miten palveluseteli vaikuttaa maksamaani päiväkodin asiakasmaksun määrään?

Palvelusetelin myötä perheen maksamat asiakasmaksut määräytyvät jatkossa yksilöllisesti samalla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden. Maksun määrään vaikuttavat perheen tulot ja koko. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa. Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta…

Milloin palveluseteliä pitää viimeistään hakea?

Palvelusetelin hakeminen vaihtelee hieman eri kunnissa. Useimmiten palveluseteliä voi hakea aikaisintaan 4 kk ennen toivottua aloitusaikaa päiväkodissa. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä.

Haluamme hakea lapselle paikkaa tiettyyn toivomaamme Pilkkeen päiväkotiin. Miksi sinne ei myönnetä palveluseteliä?

Jokainen kunta päättää itsenäisesti, tuottaako se varhaiskasvatuksen palveluita palvelusetelimallilla. Kunnat myös hyväksyvät ne yksityiset palveluiden tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen palveluseteliä voi käyttää. Sellaisissa kunnissa, joissa palveluseteli on käytössä, voivat yksityiset päiväkodit valita, hakeutuvatko ne palvelusetelin palveluntarjoajiksi. Tällä hetkellä suurimpaan osaan Pilkkeen päiväkodeista käy palveluseteli. Jos palveluseteli ei ole käytössä perheen toivomassa päiväkodissa, voi asiakasmaksuihin hakea…

Miten palveluseteli vaikuttaa asiakasmaksuuni Pilkkeen päiväkodissa?

Palvelusetelin avulla yksityisen päiväkodin asiakasmaksu perheelle määräytyy yksilöllisesti samoin perustein kuin kunnan päiväkodissa. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa.

Kuinka suuren palvelusetelin voin saada?

Kunkin perheen tulot ja perheen koko vaikuttavat varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Miten iltapäiväkerhoon tulemisesta ja kotiin lähdöstä sovitaan?

Vanhemmat / huoltajat ilmoittavat toimintakauden alussa kerho-ohjaajalle lapsen koulupäivien loppumisajat, jotta kerhossa osataan odottaa lasta oikeaan aikaan. Mikäli lapsi ei tule kerhoon, ohjaaja on yhteydessä vanhempiin. Vastaavasti, jotta ohjaaja ei huolestu turhaan, tulee vanhempien ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista kerhoon. Kotiinlähtöajoista sopiminen tapahtuu aina aikuisten kesken, joten lapsi ei voi tulla kerhoon ja ilmoittaa esim. kaverille…

Miten iltapäiväkerhon toiminnasta tiedotetaan perheille?

Päivittäinen tiedonvaihto tapahtuu hakutilanteiden lisäksi lapsen reissuvihon / kerhopuhelimen välityksellä. Lisäksi lapsellenne annetaan kotiin tuotavaksi tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita, joissa esitellään iltapäiväkerhon tulevaa toimintaa ja mahdollisia retkiä. Kerho-ohjaajalta tai koordinaattorilta voi myös tarvittaessa varata erillisen ajan keskustelua varten. Kerholaisten huoltajille järjestetään syyskauden aikana vanhempainilta, jossa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista kerhotoimintaan liittyen sekä ohjaajien että…

Mitä varusteita lapsi tarvitsee mukaan iltapäiväkerhoon?

Toiminnassamme korostuu ulkoilu ja liikunta, koska olemme todenneet sen tärkeäksi vastapainoksi koulupäivälle. Myös vanhemmat ovat toivoneet, että kerhoissamme ulkoiltaisiin mahdollisimman paljon. Puettehan lapsenne niin, että hän voi osallistua kaikkeen toimintaan. Säänmukaiset vaatteet lapsella aina päällä/mukana (sadetakki, ulkohousut, kumisaappaat, lapaset…) Lapsellanne tulisi olla kerhossa sisävaatteita ja lapasia varalla, varsinkin märkinä vuodenaikoina, jolloin vaatteet saattavat kastua jo…

Miten haen lapselleni paikkaa iltapäiväkerhoon? Mitä iltapäiväkerhotoiminta maksaa?

Hakutiedot Pilkkeen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeiden linkit löydät jokaisen iltapäiväkerhon sivulta. Pilkkeen iltapäiväkerhojen hinta vaihtelee kaupungin / kunnan mukaisesti, katso iltapäiväkerhokohtaiset tiedot kerhon verkkosivuilta. Esimerkiksi Helsingissä iltapäivätoiminta maksaa klo 16 saakka 100 eur/kk, ja klo 17 saakka 120 e/kk. Kunta- ja kaupunkikohtaisesti on mahdollista hakea asiakasmaksun vähennystä ja/tai perimättä jättämistä, lisätietoja iltapäiväkerhon sivulta ja oman kotikuntasi…

Millaista ruokaa ja välipaloja päiväkodissa tarjotaan?

Aamupalan ja välipalan valmistuksesta huolehtii Pilkkeen päiväkodeissa päiväkotihuoltaja. Pääsääntöisesti lounasruoka tuodaan päiväkoteihimme valmiina, ja ruoan valmistuksesta vastaavat yhteistyökumppanimme ympäri Suomea. Me Pilkkeellä toivomme lounasruoan toimittajiltamme lähiruoan käyttöä.

Nukutaanko päiväkodissa päiväunet? Onko päiväunet pakko nukkua päiväkodissa?

Lasten aivot muovautuvat ja kehittyvät kiihkeimmin varhaislapsuudessa. Huima kehitys vaatii myös riittävän määrän lepoa ja unta. Kaikille lapsille annetaan mahdollisuus lepoon/nukkumiseen päiväkotipäivän aikana. Jos lapsi ei nukahda, hän rauhoittuu hetkeksi kuuntelemaan satua tai musiikkia ennen päivän muihin puuhiin palaamista. Jos lapsi nukahtaa lepohetkellä, hänellä on tarve uneen ja sille suomme mahdollisuuden.

Ovatko päiväkodit auki lomakausien aikana esimerkiksi kesällä?

Loma-aikoina päiväkodeissa on vähemmän lapsia, sillä monet perheet lomailevat ja lapset ovat kotona. Siksi osa päiväkodeistamme on kiinni ja osa auki. Auki olevat päivystävät päiväkodit tarjoavat hoitopaikan kaikille niille alueen Pilkkeen päiväkotien lapsille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta. Päivystävissä päiväkodeissa työskentelee Pilkkeen omia varhaiskasvattajia saman alueen eri päiväkodeista. Ilmoitamme hyvissä ajoin tiedot loma-aikojen aukioloajoista ja alueen päivystävistä…

Sopeutuvatko kaikki lapset päiväkodin arkeen?

Kokemuksemme mukaan kyllä. Ymmärrämme, että jokainen lapsi on yksilö. Tuemme heitä varhaiskasvatuksen eri vaiheissa juuri sellaisella tavalla, kuin mitä lapsi tarvitsee. Tiedämme myös, että tämä asia mietityttää monia perheitä. Kokemuksemme mukaan päiväkodin aloitusta voi kuitenkin helpottaa monin tavoin. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ja vinkkejä perheille kun lapsi aloittaa päiväkodissa. Alla muutama käytännön vinkki, joilla…