Hae päiväkotipaikkaa

Varhaiskasvatus – mitä siitä tulee tietää?

Artikkelit
eyeglasses
Lukuaika: 4 min
calendar_month
17.12.2020

Varhaiskasvatukseen hakeminen tulee ajankohtaiseksi lähes jokaisessa lapsiperheessä jossain vaiheessa elämää.

Mitä varhaiskasvatus tarkoittaa, mitä kaikkea siihen kuuluu ja minkälaisia tavoitteita sillä on? Entä miksi puhutaan varhaiskasvatuksesta päivähoidon sijaan? Näihin kysymyksiin vastaamme tässä artikkelissa.

Varhaiskasvatuksen määritelmä

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus kuuluvat suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Ne muodostavat yhteneväisen jatkumon, ja esiopetus yhdistyy tiiviisti sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Esikoulu valmentaa lapsia sujuvaan koulun alkuun.

Kaikki alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan päätyttyä. Kaikkien lasten tulee osallistua maksuttomaan esiopetukseen perusopetusta edeltävänä vuonna.

 

”Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.” Varhaiskasvatuslaki 540/2018

 

Kaikkien lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautui elokuussa 2020. Aiemmin perheen asuinpaikka, työllisyys- ja opiskelutilanne ja perhe- ja hoitovapaat rajoittivat lasten varhaiskasvatusoikeutta. ”Mielestäni uusin lakimuutos on hyvä asia, koska se lisää tasa-arvoa ja luo kaikille yhdenvertaisen alun elinikäiselle oppimiselle”, kertoo Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksonen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta käsittelevässä blogikirjoituksessaan.

 

Varhaiskasvatuksen tehtävät

 

Varhaiskasvatuksella on monia tärkeitä tehtäviä, jotka toteutuessaan ovat lapsen eduksi. Sen tavoitteita ovat esimerkiksi:

  • tukea ikätason mukaista kasvua, kehitystä, oppimista
  • kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • edistää hyvinvointia ja terveyttä
  • vahvistaa osallisuutta
  • edistää lasten yhdenvertaisuutta
  • ohjata aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa

Kun lapsi on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, myös vanhempien työssäkäynti ja opiskelut mahdollistuvat.

Päävastuu lapsen tasapainoisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista on huoltajalla. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa pyritään järjestämään monipuolista pedagogista toimintaa. Christopher Ryan, Unsplash

Varhaiskasvatuksen muodot

Varhaiskasvatusta järjestään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu noin 77 prosenttia 1- 6-vuotiaista lapsista. Se on selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, joissa luku vaihtelee 94-98 prosentin välillä.

Suomessa kannustetaan perheitä osallistumaan varhaiskasvatukseen esimerkiksi viisivuotiaiden maksuttomalla varhaiskasvatuksen kokeilulla.

Kunnallinen vai yksityinen päiväkoti?

Vanhemmat voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen päiväkodin. Enemmistö lapsista käy kuntien tai kunnan ostopalveluna hankkimissa päiväkodeissa.

Yksityiset päiväkodit täydentävät kunnan päiväkotivalikoimaa. Aina kuntien ei ole järkevää tai mahdollista järjestää varhaiskasvatusta, jolloin yksityiset päiväkodit usein astuvat kuvioon.

Kymmeniä tuhansia lapsia hoidetaan ja kasvatetaan päivittäin yksityisissä päiväkodeissa ympäri Suomen. Esimerkiksi Pilke päiväkodeilla on yli 170 päiväkotia ja esikoulua eri puolilla maata.

Yksityisillä päiväkodeilla on eri painotuksia, ja Pilkkeeltä perheet voivat valita esimerkiksi liikunta-, musiikki-, tiede- tai luontopäiväkodin. Tutustu kaikkiin päiväkotiemme painotteisuuksiin.

Varhaiskasvatuksessa syntyvät usein ensimmäiset ystävyyssuhteet. Kuva: Ashton Bingham, Unsplash

Lapset pääsevät myös luovien toimintojen pariin. Kuva: Erika Fletcher, Unsplash

Yhä useampi perhe valitsee yksityisen päiväkodin saadessaan palvelusetelin kotikunnaltaan. Palvelusetelimalli mahdollistaa yksityisen päiväkodin valinnan perheen tuloista tai koosta riippumatta. Kelalta voi myös hakea yksityisen hoidon tukea.

Mitä vanhempien olisi hyvä tietää ennen lapsensa ensimmäisen päiväkotipaikan hakemista? Olemme koonneet tietoa aiheesta tänne.

 

Varhaiskasvatus ja päivähoito – mitä eroa niillä on?

Äkkiseltään moni voi ajatella, että varhaiskasvatus ja päivähoito ovat synonyymeja keskenään. Niiden eroavaisuuksista puhuttaessa on hyvä tietää hieman lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen historiasta.

Nykyisen muotoinen päivähoitojärjestelmä rakentui 70-luvulla. Sotien jälkeisenä aikana yhä useammat perheet muuttivat maalta kaupunkiin ja naiset siirtyivät työelämään. Perheisiin syntyi tarve saada lapset päivähoitoon.

Päivähoito-termillä viitataan tilanteeseen, jossa vanhempien työnteon tai opiskeluiden ajaksi lapsella tulee olla paikka, jossa häntä hoidetaan ja hänestä huolehditaan. Keskeiseksi päivähoito- käsitteen tulkinnassa nousee juuri huolenpito lapsesta.

Ajan saatossa päivähoidon tavoitteet ovat muuttuneet ja pedagogiikan merkitys on kasvanut ratkaisevasti. Nykyisin varhaiskasvatus onkin osa opetus- ja kulttuuriministeriötä, ja siinä pyritään tukemaan jokaisen lapsen omaa kasvua, kehitystä ja oppimista.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää