Tervetuloa Pilkkeen iltapäivätoimintaan!

Ohjaamme lempeästi opintiellä. Pienten koululaisten hyvä iltapäivä on ulkoilua, leikkiä, harrastamista, läksyjen tekoa ja välipalaa - ohjatusti turvallisessa ympäristössä.

Tiesithän, että koululaisille on tarjolla turvallista ja ohjattua iltapäivätoimintaa arkipäivisin koulutuntien jälkeen!

Iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää ja kodin kasvatustyötä tasapainottamalla pienten koululaisten iltapäivää. Toiminnassa toteutuu lapsen oikeus vapaa-aikaan, leikkiin, ohjattuun toimintaan, rauhoittumiseen sekä ohjaajan huolenpitoon.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lapsen eettistä kasvua sekä kannustamalla lasta monipuoliseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Toiminnan rungon muodostavat koulun kanssa yhteiset käytännöt, jotka ohjaavat lasta ottamaan vastuuta omasta itsestään ja huomioimaan muita.

Pilkkeen iltapäiväkerhon ohjaajat ovat luotettavia, turvallisia aikuisia, joiden kanssa lapsilla on aina mahdollisuus hyvään päivään. Pilkkeen iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat meille tärkeät arvot: lempeä, utelias, leikkisä, määrätietoinen, kannustava ja sitoutunut.

Lukemattomia mahdollisuuksia kokeilla, tutkia ja tuntea. Meille tärkeintä on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava kerhopaikka, jonne lapsen on kiva mennä ja jossa on hyvä olla.

Mikä iltapäiväkerho on ja kenelle se on tarkoitettu?

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1.- ja 2.-luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta perustuu perusopetuslakiin. Lain mukaan kunnat vastaavat pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kunnat voivat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa, tai hankkia tämän palveluna muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Pilke järjestää iltapäivätoimintaa seitsemässä kaupungissa.

Pilke iltapäiväkerho 45 koululla

Pilkkeen iltapäivätoiminta alkoi vuonna 1998, ja tällä hetkellä meillä on iltapäiväkerhoja 45 koululla pääkaupunkiseudulla, Porissa, Porvoossa, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa.

Kerhomme toimivat koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00–17.00 yhteistyökoulun tiloissa ja lähiympäristössä (Lappeenrannassa klo 11.30-16.30). Kerhotoimintamme on valvottua, ohjattua ja turvallista.

Iltapäiväkerhon maksut ja hakeminen

Pilkkeen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu vaihtelee kunnittain ja sovitun toiminta-ajan (klo 16/17 saakka) mukaisesti, n. 100–140 eur / kk. Kerhokohtaiset hinta- ja hakutiedot löydät jokaisen iltapäiväkerhon sivuilta.

Pilkkeen iltapäiväkerhot - lue lisää!

Iltapäiväkerhoista sanottua

 • "Iltapäivätoiminnassa on kasvattajia, jotka ovat reippaita, ystävällisiä, sosiaalisia ja lähtökohtaisesti asiakaspalveluhenkisiä. He ottavat lapset huomioon ja pitävät heitä tärkeinä."
 • "Tyytyväisyyttä herättää eniten iltapäiväkerhon tarjoama aktiivisuus."
 • “Olemme olleet tyytyväisiä iltapäiväkerhoon. Ohjelmassa on paljon tekemistä ja ulkoilua on riittävästi.”
 • "Iltapäiväkerhon toiminta on ollut tasaisen varmaa ja luotettavaa."
 • "Lapseni viihtyy loistavasti kerhossa. Paljon liikunnallista toimintaa ja retkeilyt ovat olleet kuulemma hauskoja!"
 • "Lapseni innostui osallistumaan sählyjoukkueeseen ip-kerhon ulkopuolella, kun innostui niin paljon Pilke liigasta"
 • "Viikko-ohjelmassa on monipuolisesti tekemistä. Varmasti jokaiselle jotakin."
 • "Ihana nähdä lasta hakiessani, kuinka hän nauttii olostaan posket punaisina."

Mitä kaikkea Pilkkeen iltapäiväkerhoissa tehdään?

Iltapäivätoimintaa suunnitellessa painotamme leikkiä, luovaa toimintaa ja myönteisiä elämyksiä. Otamme myös lapset mukaan iltapäivätoiminnan sisällön suunnitteluun.

Iltapäiväkerhojemme ohjaajat ovat reippaita ja kekseliäitä, lasta motivoivia ja kannustavia aikuisia. Kokeneella ohjaajalla on aina takataskussaan puuhavinkkejä ja taito pysyä rauhallisena, vaikka lasten tunteet välillä kuumenisivat.

Pilkkeen iltapäiväkerhojen ohjelmaan kuuluu reilusti ulkoilua, leikkimistä, välipala, harrastekerhotuokioita, ja tietenkin läksyjen tekemistä ja rauhoittumista koulupäivän jälkeen. Katso tästä esimerkki iltapäiväkerhon ohjelmasta, jokaisella iltapäiväkerholla on oma päivärytminsä ja viikko-ohjelmansa, johon vaikuttavat muun muassa koulun tilat ja aikataulut sekä lasten lukujärjestykset.

Ulkoilu ja vapaa-aika

Ulkoilemme yhdessä lasten kanssa päivittäin säässä kuin säässä, joten lapsilla on hyvä olla asianmukainen varustus ulkoilua varten. Ulkoilu tapahtuu kerhon mukaan koulun pihalla, lähipuistossa tai koulun viereisessä metsässä. Järjestämme ulkona monipuolisesti toimintaa, esimerkiksi leikkimällä pihaleikkejä ja pelaamalla erilaisia pihapelejä. Pidämme lisäksi tärkeänä antaa lapsille vapaata aikaa omille leikeille koulupäivän jälkeen.

Välipala

Iltapäiväkerhossa tarjoillaan ravitseva välipala. Välipalan aikana harjoitellaan hyviä pöytätapoja sekä tutustutaan uusiin välipaloihin. Välipalahetkissä huomioidaan vuositeeman mukaiset juhlapyhät sekä muut juhlat. Lisäksi kiinnitämme paljon huomiota kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti jätteiden ja roskien lajitteluun.

Läksyjen teko

Iltapäiväkerhossa järjestetään rauhallinen läksytuokio. Iltapäiväkerhon ohjaaja valvoo ja on apuna läksyjen tekemisessä, mutta lukuläksyt sekä vastuu läksyjen tarkistamisesta jäävät huoltajille. Tavoitteena on, että lapsi oppii ottamaan vastuuta omista läksyistään ja tekemään ne mahdollisimman hyvin omien taitojensa mukaan.

Harrastekerho

Iltapäivätoiminnassa järjestetään päivittäin harraskerhoja, esimeriksi liikuntakerho, askartelukerho, luontokerho, mediakerho ja palloilukerho. Lapsilla on päivittäin aina aikaa myös vapaaseen leikkiin niin sisällä kuin ulkona.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävää. Iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa mukana olevia.

 • Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • Lapsen hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
 • Eettisen kasvun tukeminen
 • Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pilke iltapäiväkerhojen ohjaajat, lapsen hyvän päivän tekijät huolehtivat lasten turvallisesta ja osallistavasta toiminnasta iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Meille on tärkeää, että:

 • Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Läsnä on koulutettu aikuinen, jolla on kykyä kuunnella lasta ja hänen toiveitaan sekä tarvittaessa lohduttaa ja pitää sylissä.
 • Lapsi viihtyy iltapäivätoiminnassa sekä pystyy luomaan uusia kaverisuhteita. Periaatteemme on, ettei ketään jätetä leikin ulkopuolelle.
 • Lapsi oppii kerhovuoden aikana aikuisen tukemana ottamaan vastuuta läksyjen teosta ja itsestään sekä huolehtimaan omista tavaroistaan.
 • Lapsi oppii hyviä tapoja, kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi. Lapsi oppii ottamaan toiset lapset ja aikuiset huomioon sekä tervehtimään.
 • Ohjaajat toimivat osallistuvina esimerkkeinä lapsille läpi iltapäivätoiminnan.
 • Lapsia osallistetaan monipuoliseen toimintaan ja sen suunnitteluun.
 • Lapsi tervehtii aikuisen kerhosta pois lähtiessä ja kiitetään yhdessä päivästä.

Esimerkkiaikataulu iltapäiväkerhon päiväohjelmasta

Iltapäiväkerhojen aikataulu rakentuu aina lasten lukujärjestyksen, ryhmän koon ja tavoitteiden mukaisesti. Tyypillinen esimerkkipäivän aikataulu:
schedule

12.00

Iltapäiväkerhojen ovet aukeavat
schedule

12–13.30

Ulkoilua / toimintatuokio
schedule

13.30–14.30

Välipala
schedule

14.30–15.00

Läksyt
schedule

15–16

Harrastekerho / vapaa leikki
schedule

16–17

Ulkoilua ja vapaata leikkiä
schedule

17.00

Kiitos iltapäivästä, huomiseen!

Tutustu Pilkkeen iltapäiväkerhoihin ympäri Suomea

Etsi lähin iltapäiväkerho

Usein kysyttyä iltapäiväkerhoista

Kysy lisää Pilkkeen iltapäivätoiminnasta!

Kysy lisää Pilkkeen iltapäivätoiminnasta!
Mitä sinä haluaisit tietää tai kysyä? Perusopetuksen Iltapäivätoiminnanpäällikkömme Piritta Marttila työskentelee Vantaan toimistollamme, ja hän auttaa mielellään. Ota yhteyttä!