Pilke-päiväkotien painotteisuudet

Pilke päiväkodit tarjoavat erilaisia painotteisuuksia päiväkodista riippuen. Painotuksia ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu.

Ohjaamme lempeästi opintielle

Tarjoamme innovatiivista, aktiiviseen oppimiseen ja ammattitaitoiseen opetukseen perustuvaa varhaiskasvatusta kaikissa päiväkodeissamme. Meillä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu leikin kautta oppiminen ja lempeä vuorovaikutus. Näemme ja tunnistamme jokaisen lapsen ainutlaatuiset kyvyt ja tuemme hänen vahvuuksiaan. Suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja rakennamme turvallisia ja inspiroivia oppimisen polkuja jokaiselle.

Pilke-päiväkodit tarjoavat erilaisia painotteisuuksia päiväkodista riippuen. Painotteisuuksilla tuetaan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa.

Painotteisuuden tarkoituksena on herättää lapsen luontainen uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen ja elämyksiin. Päiväkodin henkilöstö saa painotukseen liittyviä koulutuksia yhteistyökumppaneiltamme esimerkiksi Suomen Ladulta ja Lasten Tiedekoululta. Etsi lähimmät Pilkkeen päiväkodit painotuksen ja sijainnin mukaan.

Päiväkodin toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten ulkoilu, lauluhetket, kädentaidot ja leikki – lepohetkiä unohtamatta. Arjen pedagogiikka on läsnä päiväkodin joka hetkessä. Se on yhdessä pysähtymistä ja asioiden ihmettelyä; herneiden laskemista salaatin seasta, väreillä leikittelyä maalatessa.

Arvostamme jokaista kiireetöntä hetkeä, jonka saamme viettää lasten kanssa yhdessä leikkien, keskustellen ja maailmaa yhdessä tutkien. Luomme lapselle turvallisen ympäristön, jossa tunneilmaisut ovat sallittuja, syli on aina tarjolla ja leikille on aikaa. Hiljalleen heistä kasvaa itsenäisiä toimijoita, jotka luottavat taitoihinsa ja uskaltavat unelmoida!

Kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa noudatetaan suomalaista varhaiskasvatuslakia ja toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Plkkeen henkilökunnalle paras asiakaspalaute on ilolla hoitoon saapuva lapsi – siitä tiedämme tekevämme laadukasta ja tärkeää työtä!

Tutustu päiväkotiemme painotteisuuksiin

Englannin kieli

Pilke tarjoaa kaksikielistä varhaiskasvatusta monipuolisesti. Meillä on kokonaan englanninkielisiä päiväkoteja (playschools, ICEC), laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta sekä englanninkielistä kielirikasteista varhaiskasvatusta. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun.
Lue lisää painotteisuudesta

Liikunta

Päiväkodin liikuntapainotteisuuden tavoitteena on liikunnan riemun ja liikunnallisen elämäntavan löytäminen. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa tarjotaan lapsille ohjattua ja tavoitteellista liikuntaa säännöllisesti sekä harjoitetaan ja tuetaan motorisia taitoja laaja-alaisesti.
Lue lisää painotteisuudesta

Luonto

Luontopainotteisessa päiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon, ulkoiluun sekä kestävään elämäntapaan. Luontopainotteisen päiväkodin toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen. Pilkkeellä on myös Luonnossa kotonaan -päiväkoteja, joiden toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta ja päiväkodeissa nukutaan toisinaan mm. laavupäikkäreitä.
Lue lisää painotteisuudesta

Montessori

Montessoripedagogiikan mukaan jokaisella lapsella on herkkyyskausia uusien taitojen ja asioiden oppimiseen. Toiminnassa pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään nämä herkkyyskaudet tehokkaasti. ”Auta minua tekemään itse”, on montessorin tärkein tunnuslause. Aikuiset opettavat lapsille uudet asiat ja taidot, ja sen jälkeen lapset saavat apua tarpeen tullen. Montessorikasvatuksessa huomioidaan lapsen persoonallisuus, joka kehittyy vuorovaikutuksen ja toiminnan avulla. Lapset siis tavallaan luovat itsensä.
Lue lisää painotteisuudesta

Musiikki

Musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen. Musiikkikasvatuksen rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu.
Lue lisää painotteisuudesta

Ruotsin kieli

Pilkkeellä on kolme ruotsinkielistä päiväkotia, jotka sijaitsevat Espoossa, Turussa ja Vaasassa.
Lue lisää painotteisuudesta

Taide ja ilmaisu

Taide- ja ilmaisupainotteisuuden tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Erilaisten ilmaisumuotojen avulla lapsi tutustuu itseensä syventäen tunne-elämää, rikastuttaen myös mielikuvitusta. Kuvataiteellisen toiminnan kautta lasten ajatukset ja tunteet saavat muodon sekä värin.
Lue lisää painotteisuudesta

Tiede

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnonilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden tutkiminen on lapsille leikkiä, jossa opitaan ja koetaan onnistumisen elämyksiä.
Lue lisää painotteisuudesta

Hae päiväkotipaikkaa