Hae päiväkotipaikkaa

Mitä päiväkodilta voi odottaa? Varhaiskasvatuslain vaatimuksista päiväkotikohtaisiin käytäntöihin

Blogit
eyeglasses
Lukuaika: 5 min
calendar_month
21.04.2021

Kun lapsi aloittaa päiväkodissa, ei perhe aina osaa ennakoida, mitä kaikkea päiväkodin tarjoamat puitteet ja varhaiskasvatus oikeastaan pitävät sisällään – ja mitä niiden tulee sisältää. Varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki, mutta mitkä asiat ovat lakisääteisiä kaikkialla maassa? Entä mistä voi päättää oma kunta, varhaiskasvatustoimija tai jopa yksittäinen päiväkoti? Kysyimme päiväkodin johtaja Jaana Rainiolta, mitä kaikkea päiväkodilta voi odottaa.

Varhaiskasvatuslaki määrää varhaiskasvatuksen sisällön, puitteet ja henkilökuntavaatimukset

Kaikkea varhaiskasvatustoimintaa Suomessa ohjaa varhaiskasvatuslaki, joka sisältää valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman, jonka pohjalta kunnat luovat varhaiskasvatussuunnitelmansa, joiden avulla lakia toteutetaan.  Lain mukaan jokaiselle lapselle luodaan vielä oma, henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu.

Valtakunnallinen, kunnallinen ja lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma? Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, ja tarkkaa työtä ohjeistusten seuraaminen vaatiikin, mutta käytännön arjessa kuvio on selkeä.

Valtakunnalliset ohjeistukset kattavat kaiken oleellisen: millaista itse varhaiskasvatuksen on oltava, minkälaisissa tiloissa sitä voi järjestää, minkälaiset henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat, tai miten turvallisuusasiat huomioidaan. Näistä kaikista löytyy ohjeistukset ja minimitasot, joiden on toteuduttava kaikkialla, missä varhaiskasvatusta Suomessa järjestetään.

Esimerkiksi henkilöstön pätevyysvaatimukset, henkilöstön ja lasten suhdeluku, montako neliötä päiväkodin tiloissa on oltava lasta kohti, miten oppimisympäristöjen turvallisuus varmistetaan – kaikki tämä on määritelty valmiiksi varhaiskasvatuslaissa. Pilkkeellä on käytössä paljon omien varhaiskasvatuksen ammattilaisten laatimaa lisämateriaalia, jotka auttavat meitä toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta yksikkötasolla.

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä korostuvat pitkälti ennakointi ja suunnittelu. Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa pedagogisen työvuorosuunnittelun. Siten voimme huolehtia oikeasta henkilöstömitoituksesta sekä sitä kautta arjen toimivuudesta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen arjen sekä pedagogiikan takaa pätevä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Rekrytointivaiheessa ajatukset suunnataan jo tulevaan lakimuutokseen: tavoitteena on saada varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia oikeassa suhteessa tiimeihin. Teemme myös yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa.

Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluu se, että sitä arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Arviointi kohdistuu mm. varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, oppimisympäristöihin, henkilöstön työhyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen sekä sosiaaliseen turvallisuuteen.

Esimerkiksi turvallisuusvaatimusten ajantasaisuuteen kiinnitämme jatkuvasti huomiota: päivitämme turvallisuussuunnitelmia, pidämme poistumisharjoituksia ja varmistamme turvakävelyiksi kutsuttavilla kierroksilla, että kaikilla työntekijöillä on ajantasainen tieto turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tiedämme oman lähialueen ”vaaranpaikat” tai mihin osoitteeseen ambulanssi soitettaisiin, jos sellaista joskus tarvittaisiin. Toivottavasti näitä harjoiteltuja taitoja ei koskaan tarvitsisi tositilanteessa käyttää!

Kunnat valvovat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista

Kuntien rooli on varmistaa, että valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt asiat toteutuvat omassa kunnassa. Kunnan viranomaiset tekevät eri asioissa säännöllisiä tarkastus- ja auditointikäyntejä. Ennen kuin uuden päiväkodin toiminta käynnistyy, tilat tarkastetaan pelastus- ja ympäristöterveydenviranomaisen sekä kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. Yhteistyö kunnan kanssa on Pilkkeelle tärkeää: itse koen, että olemme kunnan luottokumppaneita varhaiskasvatusasioissa.

Vaikka valtakunnallisesti varhaiskasvatukselta vaadittavat puitteet ovat samat, voi joissain asioissa olla kuntakohtaisia erojakin. Varhaiskasvatuksen maksuasiat määritellään yleensä kuntakohtaisesti, yksikkökohtaisissa lisämaksuissa saattaa olla eroja.

Pilkeläisyys tuo lisämaustetta ja lämmintä vuorovaikutusta varhaiskasvatukseen

Perhe voi lapsensa päiväkotiin tuodessaan odottaa varhaiskasvatuslain määrittämien vaatimusten täyttyvän. Pilke tarjoaa tämän päälle oman pilkeläisen mausteensa, hyvän päivän – joka päivä, ja tämä näkyy arjessamme monin tavoin.

Turvallisuusasioissa menemme hieman syvemmälle ja arkisemmalle käytännön tasolle. Painotteisuus tuo omat näkökulmansa turvallisuuteen, esim. lähiretkialueet on kartoitettu tarkkaan sekä vaarallisista kasveista on laadittu oma kansio henkilökunnan tietoon, jotta kaikki työntekijät ne tunnistaisivat. Lasten ja varhaiskasvattajien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus päiväkodissa on aina huomioitava ja ennakoitava asia. Turvallisuusasioiden aktiivinen päivittäminen tuo mukanaan myös perheiden luottamuksen.

Ominta Pilkkeen tarjoamaa ”lisää”, jota meiltä voi aina odottaa, on aito, omistautunut vuorovaikutus perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Arjen aidot, ammatilliset kohtaamiset lasten ja perheiden kanssa ovat meille tärkeitä. Kiinnitämme huomiota asiakaspalveluun ja henkilöstömme saa teemasta myös täydennyskoulutusta.

Etsimme innovatiivisia tapoja yhteistyöhön perheiden kanssa. Olemme esimerkiksi tarjonneet vanhemmille vapaata iltaa jouluvalmisteluihin, jolloin lapsille järjestetään toimintaa päiväkodilla ilta-aikaan.

Pilkkeellä on iltapäiväkerhotoimintaa, lasten kotihoitoa, perhekahvilatoimintaa sekä vanhempaintoimikuntia. Kasvattajien hyvä kasvatusyhteistyö näyttäytyy esim. iltapäivisin, kun kasvattajien juttusille on jonoa lapsen päivän kuulumisten vaihdossa.

Vuorovaikutuksen prosessi lähtee meillä Pilkkeellä jo henkilöstön rekrytointivaiheessa: pyrimme saamaan innostunutta ja innovatiivista, arvoihimme ja painotuksiimme sitoutuneita ammattilaisia osaksi joukkoamme.

Tässä ajassa perheillä on paljon yksilöllisiäkin toiveita ja pyrimme siihen, että teemme kasvatusyhteistyötä, jossa perhe tulee aidosti kuulluksi. Kuten eräs kasvattajamme kerran sanoi: ”Tehdään tästä päiväkodista paikka, joka on oman kodin jälkeen se seuraavaksi paras!”

Tervetuloa Pilkkeen varhaiskasvatukseen!

Päiväkodin aloitus on iso elämänmuutos koko perheelle. Pilkkeen päiväkodeissa aloittaa vuosittain satoja lapsia, ja jokainen uusi lapsi ja perhe kohdataan aina yksilöllisesti. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa päiväkodeistamme ja vinkkejä perheille päiväkotiin hakemisesta ja päiväkodin aloitukseen, lue tästä lisää!

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Kaisa Vehmanen nimitetty Pilkkeen henkilöstöjohtajaksi
Pilke tiedottaa
VTM Kaisa Vehmanen on nimitetty Pilkkeen uudeksi henkilöstöjohtajaksi. Hän on aloittanut tehtävässään huhtikuun alussa. Kaisa Vehmanen kertoo, että henkilöstöjohtajan tehtävässä...
Lue lisää
Lintuvaaraan aukeaa uusi perhekahvila kotona oleville vanhemmille
Pilke tiedottaa
Mukavia aamupäiviä kahvittelun sekä lasten leikkien ja erilaisten teemapäivien merkeissä Pilke tiedepäiväkoti Sirun tiloihin aukeaa perhekahvila keskiviikkona 3.4.2024. Perhekahvila on...
Lue lisää
Pilke avaa pienen englanninkielisen päiväkodin Kalasataman tornitaloon
Pilke tiedottaa
Englanninkielinen Pilke Playschool Kalasatama -päiväkoti avautuu huhtikuussa 2.4.2024 Helsingin Kalasatamassa. Pienessä ja kodikkaassa päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta 40 lapselle. Lapset saavat leikkiä ja...
Lue lisää