Blogit

Yksityinen vai kunnallinen päiväkoti, mitä eroa niillä on?
Blogit
Mitä eroa on yksityisen ja kunnallisen päiväkodin välillä? Yksityiset toimijat ovat olleet osa suomalaista varhaiskasvatusta jo 1800-luvulta saakka. Nykyään perheet voivat valita päiväkodin omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. Asiakkuusjohtajamme Riikka Mattsson vastaa perheiden usein esittämiin kysymyksiin siitä, miten yksityinen varhaiskasvatus eroaa kunnallisista päiväkodeista ja mitä se voi perheille tarjota.
Lue lisää
Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma päiväkodissa. Tarvitseeko pienikin lapsi tavoitteita päiväkodissa?
Blogit
Päiväkodissa käydään säännöllisesti varhaiskasvatus- eli vasu-keskusteluja yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Vanhemmat saattavat ihmetellä, miksi pienellekin lapselle kirjataan keskusteluissa tavoitteita. Eikö lapsen tulisi saada vain leikkiä? Selvitimme asiaa Pilkkeen varhaiskasvatuksen asiantuntijan Elina Kutilan kanssa, lue lisää blogista!
Lue lisää
Terveisiä tiedepäiväkoti Pilke Siriuksesta! 
Blogit
Syysterveiset tiedepäiväkoti Siriuksesta, Saimaan rannalta! Käy lukemassa mitä mahtavia projekteja päiväkodissa on toteutettu ja kuinka pienet professorimme pääsevät tutkimaan.
Lue lisää
Miten lasten kaveritaitoja tuetaan päiväkodissa? Miten lapseni löytää leikkikavereita?
Blogit
Kun lapsi aloittaa uudessa päiväkodissa tai siirtyy uuteen ryhmään, moni vanhempi pohtii, miten oma lapsi tutustuu uusiin kavereihin. Löytääkö ja saako lapsi varmasti uusia ystäviä leikkeihin? Kysyimme Pilke tiedepäiväkoti Oivalluksen varajohtaja Sirpa Sarénilta, millaisin pedagogisin keinoin lasten vuorovaikutusta, leikkitaitoja ja ystävyyksiä tuetaan päiväkodin arjessa. Lue lisää blogista!
Lue lisää
Lasten turvallisuus päiväkodissa – miten siitä huolehditaan?
Blogit
Jokaiselle perheelle on erityisen tärkeää kokea, että lapsi on turvallista jättää päiväkotiin aamulla. Turvallisuus on yksi Pilkkeen työtä ohjaavista arvoista. Mitä kaikkea päiväkodin turvallisuus pitää Pilkkeellä sisällään? Kuinka turvallisuus näkyy päiväkodin arjessa? Lue varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksosen kirjoitus turvallisuuteen liittyvistä asioista, ja kuinka huolehdimme niistä Pilkkeellä.
Lue lisää
Mitä päiväkodilta voi odottaa? Varhaiskasvatuslain vaatimuksista päiväkotikohtaisiin käytäntöihin
Blogit
Kun lapsi aloittaa päiväkodissa, ei perhe aina osaa ennakoida, mitä kaikkea päiväkodin tarjoamat puitteet ja varhaiskasvatus oikeastaan pitävät sisällään – ja mitä niiden tulee sisältää. Varhaiskasvatusta säätelevät monet lait ja säädökset, mutta mitkä asiat ovat lakisääteisiä kaikkialla maassa? Entä mistä voi päättää oma kunta, varhaiskasvatustoimija tai jopa yksittäinen päiväkoti? Kysyimme päiväkodin johtaja Jaana Rainiolta, mitä kaikkea päiväkodilta voi odottaa.
Lue lisää
Viisivuotiaiden esiopetus eli viskari – mitä ja miksi?
Blogit
Onko lapsesi päiväkodissa viskari-ryhmä? Mietitkö, miksi viisivuotiaille on omaa, erillistä esiopetusta? Tai mitä lapsi hyötyy viskarista?Aluejohtajamme Tiina Haapanen avaa blogissamme, mitä viskari on. Ja sitä, kuinka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa leikki on edelleen se opetuksen väline.
Lue lisää
Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautui – mitä se tarkoittaa?
Blogit
Lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautui elokuussa 2020. Oikeus on siis yhtäläinen kaikille suomalaisille, alle kouluikäisille lapsille, eikä riipu perheen asuinkunnasta, lapsen vanhempien työssäkäynnistä, opiskelusta, työttömyydestä tai perhe- ja hoitovapaista. Kysyimme Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksoselta, mitä käytännön merkityksiä subjektiivisen päivähoito-oikeuteen liittyy.
Lue lisää
Ruotsinkielinen kielikylpypäiväkoti varhaiskasvatuksen opettajan silmin
Blogit
Pilkkeen varhaiskasvatuksen opettaja Anna Martola kertoo työstään espoolaisessa kielikylpypäiväkodissa: "Kielikylpyopettajan työ on hyvin antoisaa ja kiehtovaa. Oli hauska huomata kuinka nopeasti lapset poimivat sanoja ja alkavat käyttää niitä arjessaan."
Lue lisää