Hae päiväkotipaikkaa

Monikielisyyden edut nykypäivän yhteiskunnassa

Artikkelit
eyeglasses
Lukuaika: 3 min
calendar_month
18.08.2020

Nykyisin yhä useampi puhuu päivittäin kahta tai useampaa kieltä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna on yleistä, että lapsi osaa useita kieliä. Lapset voivat olla monikielisiä simultaanisesti eli samanaikaisesti, mikä tarkoittaa, että he ovat monikielisiä alusta saakka, tai additiivisesti eli peräkkäisesti, eli heillä on ensimmäinen kieli, jonka lisäksi he oppivat lisää kieliä myöhemmin. (https://liu.se/forskningsomrade/flersprakighet)

Monikielisyys ei siis ole ominaisuus, vaan taito, ja huoltajien ja esikouluhenkilökunnan oikeanlaisen tuen avulla lapsilla on hyvät mahdollisuudet monikielisyyden kehittämiseen.

Virheellisiä käsityksiä monikielisyydestä

Länsimaissa on jo pitkään ollut vinoutunut käsitys siitä, kumpi on parempi asia, yksikielisyys vai monikielisyys. Nykymaailma ja erityisesti lasten maailma on tällä hetkellä kuitenkin hyvin monikielinen. Useat lapset ympäri maailmaa kasvavat kodissa, jossa puhutaan useampaa kieltä, ja kodin ulkopuolella puhutaan vielä lisää kieliä, joita lapset oppivat jo nuorena. Lapset eivät ehkä opi puhumaan kaikesta kaikilla kielillä, mutta nykyisin tiedetään, että lapset voivat oppia useita kieliä yhtä aikaa. Tiedämme myös, että tämä ei ole ongelma. Nykyisin tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että useiden kielien osaamisesta on vain etua. Lisäksi kaksi- tai monikielisyydestä voi olla hyötyä kognitiivisen kehityksen kannalta.

Monikielisyydestä on paljon etua

Paremmat kyvyt päätösten tekoon ja tarkkaavaisuuden keskittämiseen

Kaksikielisessä ympäristössä lasten aivot ovat oppineet käsittelemään useita kieliä jo ennen kuin lapsi oppii puhumaan. Yhdysvalloissa Washingtonin yliopiston tutkijat ovat sitä mieltä, että näillä lapsilla aktiivisuus on lisääntynyt jo 11 kuukauden iässä niillä aivojen alueilla, jotka liittyvät päätöksentekoon ja tarkkaavaisuuteen.

Tutkijat uskovat, että monikielisyys saa aikaan sellaista mukautuvuutta, joka yksikielisten perheiden lapsilta puuttuu. Tämä kehitys tapahtuu jo ennen kuin lapsi alkaa puhua itse. Kaksikielisillä lapsilla on havaittu aktiivisuuden lisääntymistä myös niissä aivojen osissa, jotka liittyvät kykyyn tehdä päätöksiä ja kohdistaa tarkkaavaisuutta. Tutkijat ovat sitä mieltä, että samat kyvyt aktivoituvat silloin, kun kaksikieliset lapset vaihtavat kielestä toiseen.

Nokkeluutta ongelmanratkaisussa

Myös brittiläis-italialainen tutkijatiimi on sitä mieltä, että kyky vaihtaa kielestä toiseen voi vaikuttaa tietyllä tavalla lasten kykyyn kohdistaa tarkkaavaisuutta kohteesta toiseen. Tästä syystä kaksikieliset lapset ovat nokkelia matematiikassa, ongelmanratkaisussa ja muissa luovissa haasteissa.

Hyvä ongelmanratkaisukyky

Kaksivuotiaista kaksikieliset lapset onnistuvat ratkaisemaan tehtäviä yksikielisiä paremmin. Lisäksi laaja sanavarasto ja hyvä ongelmanratkaisukyky liittyvät yhteen. Näin kirjoittavat psykologian tutkijat Experimental Child Psychology -lehden artikkelissa.

Kaksikieliset lapset ratkaisivat tehtävät nopeammin ja varmemmin kuin yksikieliset lapset. Kaikkein nopeimmin ongelmaratkaisusta selvisivät lapset, joilla oli tutkijoiden käsityksen mukaan laajin sanavarasto molemmissa kielissä. Ero selittyy tutkijoiden mukaan sillä, että kaksikieliset lapset ovat tottuneempia siirtymään nopeasti tehtävästä toiseen. Monikielisyys edistää siis kognitiivista joustavuutta, joka vaikuttaa myös moniin muihin osa-alueisiin.

Anna lapselle hyvä alku elämään

Monikielisyys on taito, jolla on osoitettu olevan useita etuja lapsen kykyjen kehittymisen kannalta. Anna lapsesi päästä hyötymään näistä eduista jo tänään.

 

Johanna Haaga, johtaja, Pilke kielikylpypäiväkoti Merituuli

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää