Hae päiväkotipaikkaa

Huomaa hyvä -koulutuksilla vahvistetaan myönteisyyttä Pilkkeen varhaiskasvatuksessa

Artikkelit
eyeglasses
Lukuaika: 4 min
calendar_month
05.12.2023

Pilkkeen sisäisessä koulutus- ja kehittämisohjelmassa Pilke-Akatemiassa koulutetaan tämän toimintakauden aikana positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusajattelua kaikille Pilkkeen päiväkotien, iltapäiväkerhon ja lastenhoidon työntekijöille. Huomaa hyvä -koulutuskokonaisuus tukee ja vahvistaa Pilkkeen lempeää toimintakulttuuria ja varhaiskasvatustyötä.

Huomaa hyvä -koulutukset ovat alkaneet Pilke-Akatemiassa. Koulutus on teemallisesti luonteva jatko aiempien vuosien myötätuntoon ja vuorovaikutukseen liittyviin sisäisiin koulutuksiimme. Kolmiosainen Huomaa hyvä -koulutussarja järjestetään yhteistyössä Positive Learning -koulutusyrityksen kanssa. Koulutukseen kuuluu kolme osiota, joissa syvennytään muun muassa vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Mitä Huomaa hyvä -koulutuksissa opitaan ja mitä on positiivinen pedagogiikka?

”Positiivinen pedagogiikka on huomion suuntaamista lapsen vahvuuksiin ja näiden vahvuuksien sanoittamista”, Positive Learning -koulutusyrityksen asiantuntija Elina Paatsila kertoo.

”Koulutuksen alussa lähdemme vahvistamaan aikuisten omaa vahvuusajattelua, jota me kutsumme vahvuusmieleksi. Sen avulla alamme rakentaa myönteistä toimintakulttuuria yksi kohtaaminen kerrallaan”, Paatsila sanoo.

Vahvuusajattelu on suomalaisen varhaiskasvatuksen ytimessä

Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen on ollut jo pitkään suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan ytimessä. Kyseessä ei siis ole mikään aivan uusi asia.

”Vahvuusajattelu kumpuaa varhaiskasvatuksen perusteista. Pyrkimys on, että lähestymme lasta hänen vahvuuksiensa kautta, ei haasteiden. Kun tätä sovelletaan arkeen, saatamme esimerkiksi päiväkodissa sanoa, että ”lapsi harjoittelee sinnikkyyttä pukemistilanteissa”, ja näin hänen kasvuunsa ja oppimiseen tuodaan vahvuuksien näkökulma”, Paatsila kuvailee. 

Jotta positiivinen ajattelu saisi entistä vahvemmin jalansijaa suhtautumisessa lapsiin, tulee Paatsilan mukaan keskittyä ensin siihen, että rakennetaan vahvuusajattelua kasvattajissa: 

”Aloitamme koulutuksemme siitä, että lähdemme haastamaan kasvattajien omaa ajattelua, ja vahvistamaan aktiivista ja tietoista hyvän havaitsemista.”

Vahvuusmielen vahvistamisen jälkeen pilkeläisten koulutuksissa keskitytään vahvuuskieleen: vahvuuksien tunnistamiseen tarvittavan kielen luomiseen ja positiivisen palautteen antamiseen. Lisäksi luodaan työyhteisöön erilaisia uusia tapoja tunnistaa ja dokumentoida vahvuuksia sekä vahvistetaan vuorovaikutustaitoja. 

Kolmas koulutuskerta keskittyy siihen, miten positiivisen pedagogiikan kautta voidaan vastata lapsilla oleviin erilaisiin tuen tarpeisiin varhaiskasvatuksessa. 

Positiivinen pedagogiikka lisää työhyvinvointia ja motivaatiota

Elina Paatsila sanoo, että Huomaa hyvä -koulutusten tavoite on tuoda varhaiskasvatuksen ammattilaisille konkreettista tapoja juurruttaa vahvuusajattelua ja positiivista pedagogiikkaa päiväkodin tai iltapäiväkerhon arkeen. Vahvuuksien huomaaminen, sanoittaminen ja dokumentointi helpottuu ja tulee osaksi arkea.

Positiivisen pedagogiikan hyödyntämisellä on myös muita hyviä vaikutuksia. 

”Olemme huomanneet, että vahvuuksiin keskittyminen on hyvin voimaannuttavaa myös aikuisille itselleen ja se lisää työhyvinvointia ja työnimua myös kasvattajilla. Olemme kerta toisensa jälkeen kuulleet palautetta siitä, miten ihmiset ottavat tästä aineksia omaan työhönsä ja työhyvinvointiinsa. Toki myös taustalla oleva tutkimus tukee tätä havaintoa”, Elina Paatsila kertoo.

Huomaa hyvä -koulutusten vahvuusajattelu heijastuu myös perheisiin. Positiivisen pedagogiikan juurtuminen entistä vahvemmin Pilkkeen päiväkoteihin näkyy vanhemmille arkisissa kohtaamisissa kuten lasta hakiessa. Lapsen päivästä kerrotaan onnistumisten ja hyvien hetkien kautta, ja pyritään näin vahvistamaan myönteistä vuorovaikutusta perheiden kanssa.

On tärkeää muistaa, että vahvuusajattelu ei tarkoita sitä, että haasteet lakaistaan maton alle.

”Kaikilla meistä on myös kehittämiskohteita. Tässä ajattelussa haasteet nähdään asioina, joita lapsi vielä harjoittelee. Kun sanoitamme tilannetta näin, oppivat vanhemmatkin näkemään oman lapsensa hänen vahvuuksiensa kautta”, Elina Paatsila sanoo. 

Mitä toivot, että koulutuksen avulla Pilkkeen varhaiskasvatuksessa voisi muuttua ja kehittyä entistä parempaan suuntaan?

”Toivon, että Pilkkeen ammattilaiset saavat tästä itselleen hyvinvointia, lisää työmotivaatiota ja hyvää mieltä työpäiviin! Lasten kannalta olen iloinen siitä, että jokainen lapsi Pilkkeen päiväkodeissa tai iltapäiväkerhoissa saa osakseen sitä hyvää, mitä tämä koulutus tuottaa. Lasten ja ryhmien hyvinvointi vahvistuu, ja lapset saavat vahvan myönteisen minäkuvan sekä parhaat mahdollisuudet kasvuun”, Paatsila sanoo.

Lisätietoja:

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 2/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Oppimisympäristöt ja lapsen vasu ja esiopetussuunnitelma. Lue lisää uutiskirjeestämme!
Lue lisää
Lempeyden voima näkyy Pilkkeen arjessa ja kohtaamisissa
Artikkelit
Asiakaslupauksemme Lempeyden voimalla kertoo meidän tavastamme tehdä töitä ja kohdata lapsia ja aikuisia. Lempeyden voima ei ole pelkkä slogan, vaan se on voima, jolla voidaan muuttaa maailmaa. Lue lisää!
Lue lisää
Ruoka ja ruokailu Pilkkeen päiväkodeissa
Artikkelit
Lasten ruokailu päiväkodissa on yksi useimmiten meiltä kysytyistä asioista ennen päiväkodin aloitusta. Tähän artikkeliin olemme koonneet mahdollisimman kattavasti kysymyksiä ja vastauksia ruoasta ja ruokailusta Pilke-päiväkodeissa. Millaista ruokaa päiväkodissa tarjotaan? Miten ruokailu sujuu? Miten erityisruokavaliot ja allergiat huomioidaan? Lue lisää!
Lue lisää