Hae päiväkotipaikkaa

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 2/2024

Artikkelit
eyeglasses
Lukuaika: 4 min
calendar_month
08.02.2024

”Mää olen suunnitellut nuo Iidan kanssa!” -lapsi 4v.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuslaki 10 §

Pilkkeellä on panostettu viime vuoden aikana erityisesti fyysisiin oppimisympäristöihin oppimisympäristöprojektin muodossa. Jokainen yksikkö sai ylimääräisen budjetin tilojen muokkaamiseen. Yksiköissä on panostettu projektiin tekemällä yksityiskohtaiset suunnitelmat ja niiden mukaan rakennettu uusia toiminta-alueita lapsille. 

Pilkkeellä oppimisympäristöt rakennetaan varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaisesti, oppimiskamujen avulla. Esimerkiksi liikuntatila (Liikunta-Lassi), tila kädentaidoille (Paletti-Paula), jne. Oppimisympäristöihin liittyvää koulutusta on saatavilla jatkuvasti Pilke-Akatemiassa ja paljon vinkkejä ja lisää tietoa aiheesta löytyy intrasta. 

Onnistunut oppimisympäristö tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen itsesäätely on helpompaa strukturoidussa ympäristössä. Monesti onkin sanottu, että selkeä ja jäsentynyt ympäristö on kuin ylimääräinen aikuinen ryhmässä. Siisti ja järjestyksessä oleva ympäristö lisää myös työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. 

Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat tarpeen mukaan. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022)

Onnistunut oppimisympäristö, mitä seuraavaksi?

Kun uudet oppimisympäristöt on saatu rakennettua, on aika pohtia sitä, miten ne palvelevat lapsiryhmää. Mikä toimii hyvin, mitä olisi vielä hyvä kehittää ja miten? Millaista materiaalia kullakin oppimisen alueella tulisi olla? Riimi-Roopella kirjainkortit, Matikka-Mimmillä Kim-leikki, Luonto-Lissulla eläinkortit jne. Materiaalia, mitä yksiköstä jo löytyy ja mitä on helppo itse tai lasten kanssa yhdessä tehdä. Aktiviteettikortit ovat myös valmiina ja ne toimitetaan pian yksiköihin, jos eivät vielä siellä ole. 

Onnistuneessa oppimisympäristössä lapsilla on vaihtoehtoja:

  • Mieluisaan tekemiseen
  • Monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen
  • Leikkeihin ja peleihin
  • Rauhalliseen oleiluun

Lasten ideat, leikit ja tekemät työt näkyvät ja ryhmillä on yhteisesti sovitut säännöt. Tilat ovat leikkiin, tutkimiseen ja ihmettelyyn kutsuvat. Henkilöstö tukee ja kannustaa lasta luomaan monimuotoisia ja innostavia oppimisympäristöjä sekä huolehtimaan yleisestä järjestyksestä. 

Pilkkeellä olemme erityisen ylpeitä siitä, että oppimisympäristöissämme näkyy vasun oppimisen alueet. Näin teemme vasua näkyväksi ja konkreettiseksi päiväkotiemme arjessa. 

Pilke-Akatemia – mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen

Pilke-Akatemia on pilkeläisten oma sisäinen koulutus- ja kehittämisohjelma. Teet työtäsi lapsiryhmässä, huoltajana tai yksikön johtajana, Akatemia tarjoaa koulutuksia ihan jokaiselle. Koulutukset sisältävät ajankohtaisia ammatillista osaamista syväentäviä koulutuksia mm. työhyvinvoinnista ja pedagogiikasta. Kouluttajina Pilkkeen omat ja ulkopuoliset asiantuntijat.

Pilke-Akatemian kautta on myös mahdollista täydentää opintojaan yhteistyökumppaniemme koulutusohjelmissa. Akatemia haastaa pohtimaan omia urahaaveita ja tekee niiden toteuttamisen mahdolliseksi.

Lapsen vasu ja esiopetussuunnitelma

Lapsen suunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta on arvioitava. Suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Nyt onkin arvioinnin aika!

Tarkempaa tietoa löydät Vasupolusta, Pilkkeen intrasta. 

Terveisin Pilkkeen varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi

Pilkkeen varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimiin kuuluu kokeneita ammattilaisia, jotka kehittävät päiväkotiemme toimintaa ja pedagogiikkaa. Tehtävämme on tukea pilkeläisiä heidän tärkeässä työssään ja apuamme saavat pyytää kaikki Pilkkeen päiväkodit ympäri Suomea. Vaka-tiimi työskentelee Pilkkeen hallinnon yhteydessä Helsingissä – ole meihin yhteydessä!

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää