Okategoriserad

Pilks åtgärder för att bekämpa coronaviruset under hösten 2020
Okategoriserad
I och med att den nya verksamhetsperioden startar fäster vi på Pilke-daghemmen fortfarande särskild uppmärksamhet vid hygienen för att förebygga infektioner, så att risken för att få coronaviruset inte ska bli större.
Lue lisää