Pilke dagvårdsansökan

Pilks åtgärder för att bekämpa coronaviruset under hösten 2020

Okategoriserad
eyeglasses
Lästid: 3 min
calendar_month
20.08.2020

Meddelande till familjerna 5.8.2020

 

I och med att den nya verksamhetsperioden startar fäster vi på Pilke-daghemmen fortfarande särskild uppmärksamhet vid hygienen för att förebygga infektioner, så att risken för att få coronaviruset inte ska bli större.

 

Pilke-daghemmen har verksamhet i över 50 kommuner och i alla beaktar vi instruktionerna för bekämpning av coronaviruset från respektive kommun samt THL:s och undervisnings- och kulturministeriets allmänna rekommendationer och råd.

 

Kom till daghemmet bara om du är frisk

 

Vi har gett instruktioner till våra anställda om att stanna hemma om de har symptom på coronavirus.

Om barnet har symptom på coronavirus (hosta, ont i halsen, andnöd, feber, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, diarré) kan det inte delta i småbarnspedagogiken.

Om barnet insjuknar och uppvisar symptom under dagens lopp, flyttas det till ett separat rum för att vänta på föräldrarna, under uppsyn av en vuxen. Barnet ska då hämtas från daghemmet så snabbt som möjligt.

 

Utlandsresor

Vi har gett vår personal instruktioner om att stanna hemma i 14 dygn efter återkomst till Finland från länder som omfattas av THL:s rekommendation om karantän.

Vi rekommenderar att även familjerna genomför en 14 dygns frivillig karantän och håller barnet hemma efter att ha kommit tillbaka till Finland från ett land som omfattas av THL:s rekommendation om karantän. Kontrollera den aktuella situationen på THL:s webbplats innan du kommer tillbaka till daghemmet.

Vi ber att familjerna meddelar daghemschefen om resor utomlands för att vi ska kunna beakta eventuella barn som ingår i riskgrupperna på bästa möjliga sätt i vår verksamhet.

 

En god hand- och hosthygien förhindrar infektion

För att förhindra spridningen av coronaviruset fortsätter vi med mer intensiv städning av daghemmen i fråga om beröringsytor och kontrollerar noggrant att barn och vuxna tvättar händerna. Händerna torkas med pappersdukar för engångsbruk.

 

Daghemmets evenemang och föräldrakvällar

Föräldrakvällarna på daghemmet arrangeras som normalt under hösten. Barnens vasu- och LEOPS-samtal hålls också normalt under hösten. För till exempel dem som ingår i riskgrupperna kan vi om så är möjligt sköta samtalen med diskussioner på distans.

Vi genomför utflykter efter daghemschefens eget gottfinnande men undviker stora folkmängder och åker inte med kollektivtrafiken.

Övriga evenemang på daghemmet arrangeras på daghemmets gård, från fall till fall. Vi tar inte emot stora besökargrupper i daghemmen.

 

En säker famn är fortfarande viktig

 

Vi håller lugnande diskussioner med barnen, anpassat efter deras ålder, om vi märker att de oroar sig för coronaviruset.

Trots att vi intensifierar hygienrutinerna är det viktigt att se till att barnet får den närhet till någon vuxen, den säkerhet och den interaktion det behöver, på ett sätt som så långt det är möjligt liknar hur det var tidigare.

På så sätt arrangerar vi en säker daghemsdag för barnen och vår personal.

Du kan be daghemschefen om mer information.  Vi följer med situationen noggrant och uppdaterar våra instruktioner vid behov.

 

Trevlig början på hösten!

 

Minna Martikainen

Verkställande direktör, lärare inom småbarnspedagogik, Pilke päiväkodit Oy

Tfn 044 521 2159

minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi

Saatat tykätä myös näistä

Pilks åtgärder för att bekämpa coronaviruset under hösten 2020
Okategoriserad
I och med att den nya verksamhetsperioden startar fäster vi på Pilke-daghemmen fortfarande särskild uppmärksamhet vid hygienen för att förebygga infektioner, så att risken för att få coronaviruset inte ska bli större.
Lue lisää