Hae päiväkotipaikkaa

Flerspråkighetens fördelar i dagens samhälle

Blogit
eyeglasses
Lukuaika: 4 min
calendar_month
10.12.2019

I dagens samhälle talar fler och fler människor två eller flera språk i sin vardag. Globalt sett är det vanligt att barn kan flera språk. Barn kan vara simultant fler-språkiga, vilket innebär att de är flerspråkiga redan från början, eller additivt fler-språkiga. Detta innebär att de har ett förstaspråk och lägger till fler språk senare. (https://liu.se/forskningsomrade/flersprakighet)

Flerspråkighet är alltså inte en egenskap utan en kompetens, och med rätt stött-ning från vårdnadshavare och förskolepersonal har barn stora möjligheter att ut-veckla en flerspråkig kompetens.

Missuppfattningar om flerspråkighet

Västvärlden har länge haft en snedvriden bild av vad som är bäst, att vara ensprå-kig eller flerspråkig. Men världen idag och framförallt barnens värld nu för tiden är väldigt flerspråkig. Många barn i världen växer upp med mer än ett språk i hem-met, och ibland ännu fler utanför dörren som de lär sig i unga år. De kanske inte lär sig att prata om allt på alla språk, men idag vet vi att barn kan lära sig många språk samtidigt. Vi vet dessutom att det här inte är ett problem, nuförtiden är fors-karna överens om att det bara innebär fördelar att tala flera språk. Det finns dess-utom tecken på att tvåspråkighet eller flerspråkighet kan vara bra för den kogni-tiva utvecklingen.

Många fördelar med att vara flerspråkig

Bättre förmåga att fatta beslut och flytta uppmärksamhet

I tvåspråkiga miljöer har barnets hjärna börjat trimmas för att hantera flera språk redan innan det säger sina första ord. Det är forskare vid University of Washing-ton, USA, som menar att barn redan vid elva månader visar en ökad aktivitet i om-råden av hjärnan som hanterar beslutsfattande och uppmärksamhetsförmåga.

Forskarna tror att flerspråkigheten skapar en anpassningsbarhet som barn från enspråkiga familjer saknar. Denna utveckling äger rum innan barnen själva bör-jar prata. Samtidigt finns det hos tvåspråkiga barn ökad aktivitet i delar av hjär-nan som hanterar bland annat förmågorna att fatta beslut och att flytta upp-märksamhet. Forskarna tror att det är samma förmågor som aktiveras när de tvåspråkiga barnen byter mellan de olika språken.

Kvicktänkhet i problemlösning

Även ett brittiskt-italienskt forskarlag menar att kompetensen att växla mellan språk kan ha viss påverkan på barnens förmåga att flytta uppmärksamheten. Detta gör de tvåspråkiga barnen mer kvicktänkta när de ägnar sig åt matematik, problemlösning och andra kreativa utmaningar.

Vass problemlösningsförmåga

När tvååringar ställs inför uppgifter som de ska lösa lyckas de tvåspråkiga bar-nen bättre. Dessutom går stort ordförråd och vass problemlösningsförmåga hand i hand. Det skriver forskare i psykologi i en artikel i journal of Experimental Child Psychology.

De tvåspråkiga barnen klarade dessa uppgifter med större hastighet och träffsä-kerhet än de enspråkiga barnen. De barn som enligt forskarnas uppskattningar hade de största ordförråden i bägge språken klarade problemlösningen allra bäst. Förklaringen till skillnaderna är enligt forskarna att tvåspråkiga barn har större vana att snabbt växla mellan olika uppgifter. Flerspråkigheten skapar alltså en kognitiv flexibilitet som ger avtryck på många andra områden.

Ge ditt barn en bra start i livet

Att vara flerspråkig är en kompetens och en kompetens som visar sig ha många fördelar för barnens förmågor idag. Varför inte låta ditt barn ta del av dessa för-delar redan idag.

 

Johanna Haaga,Föreståndare, Pilke språkbadsdaghemmet Merituuli

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää