Kansainvälinen varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi

45 uutta opettajaa englanninkielisiin päiväkoteihin vuonna 2021

Pilke osallistui vuonna 2021 kansainväliseen Varhaiskasvatuksen opettajien polku Euroopasta Suomeen -pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena oli löytää englanninkielisiin päiväkoteihimme 45 uutta opettajaa. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa, usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, mistä hankkeessa on kyse ja millaisia uusia opettajia Pilkkeen päiväkoteihin on tulossa.

Mistä on kyse?

  • Hanke: Varhaiskasvatuksen opettajien polku Euroopasta Suomeen -pilottihanke.
  • Kumppanit ja rahoitus: Pilottihanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, joka toimii myös hankkeen rahoittajana kansallisen Talent Boost –toimenpideohjelman kautta. Hankkeen toteuttamisesta vastaa BBi, joka on työperäiseen maahanmuuton erikoistunut asiantuntijayritys.
  • Hakijoita: lähes 2 000.
  • Rekrytoinnit: 45 varhaiskasvatuksen opettajaa, 40 espanjasta ja 5 Kreikasta, jotka aloittavat työskentelyn Suomessa syksyllä 2021.

Miksi rekrytoimme kansainvälisesti varhaiskasvatuksen opettajia? Mistä idea kansainväliseen työntekijöiden hakuun alun perin lähti?

 

Alalla on kova työvoimapula, ja työeläkeyhtiö Kuntien eläkevakuutuksen eli Kevan mukaan varhaiskasvatukseen tarvitaan noin 4 700 uutta opettajaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Kevan mukaan vaikein tilanne on Uudenmaan maakunnassa. Siksi mahdollisuus olla mukana tässä hankkeessa on meille tärkeä.

Haluamme ennakkoluulottomasti kokeilla erilaisia tapoja ratkoa alan työvoimahaasteita. Lisäksi haluamme Pilkkeellä elää todeksi niitä arvoja, joista puhumme. Me arvostamme aidosti kansainvälisyyttä ja monimuotoisuutta. Uskomme, että uusien rekrytointien avulla syvennämme entisestään Pilkkeen osaamista.

Kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista, jotka puhuvat sujuvaa englantia, on suuri pula. Kansainvälisellä rekrytointihankkeella pyrimme osaltaan varmistamaan, että Pilkkeen englanninkielisissä päiväkodeissa varhaiskasvatus on pedagogisesti ja ammatillisesti korkeatasoista.

 

Kuinka paljon hakemuksia ja hakijoita kansainvälisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on ollut?

 

Pilkkeen tarjoama mahdollisuus herätti paljon kiinnostusta, ja hakijoita oli lähes 2 000. Suomeen on nyt tulossa 40 espanjalaista ja 5 kreikkalaista varhaiskasvatuksen opettajaa.

Kreikka ja Espanja valikoituivat pilotin yhteistyömaiksi, koska näissä maissa varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan yliopistossa kuten Suomessakin. Koulutuksen sisältö vastaa pilottihankkeen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan parhaiten Suomen varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta.

 

Millaisia koulutus- ja kielitaitovaatimuksia päiväkotien uusille kansainvälisille työntekijöille on?

 

Hakijat ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita varhaiskasvatuksen opettajia. Eri maissa varhaiskasvatuksen koulutus on kuitenkin järjestetty eri tavoin. Meillä Suomessa kasvatustieteen tutkinnot ovat samansisältöisiä kaikissa maamme yliopistoissa, mutta Espanjassa ja Kreikassa näin ei ole.

Siksi jokaisen hakijan suorittama tutkinto ja sen tuoma kelpoisuus työhön varmistetaan vielä erikseen Opetushallituksessa. Olemme hankekumppaniemme kanssa arvioineet, että tähän menee joitain kuukausia. Jos jollain hakijalla puuttuu tarvittavia opintokokonaisuuksia, olemme sopineet yliopistojen kanssa täydentävästä koulutuksesta, jotta kelpoisuus on mahdollista saada.

Englannin kielen osalta vaatimuksemme on C1-tason englanti, eli taitavan kielitaidon perustaso. Jokainen hakija on käynyt kielikokeessa lähtömaassa. Joukossa on myös äidinkielenään englantia puhuvia opettajia.

 

Millaista työtä uudet varhaiskasvatuksen opettajat tekevät, onko se aivan samansisältöistä kuin suomalaisillakin?

 

Uudet työntekijämme tulevat varhaiskasvatuksen opettajiksi päiväkoteihimme. Alkuun heidän pitää toki perehtyä uuteen työhön, työpaikkaan ja asuinmaahan. Opettajamme saavat meiltä perehdytystä suomalaiseen varhaiskasvatukseen, Pilkkeen pedagogiikkaan ja toimintatapoihimme.

Kaikille uusille kansainvälisille työntekijöillemme nimetään oma tuutori, joka tukee ja opastaa alkuun työssä. Työyhteisöissä on aina vähintään yksi toinen varhaiskasvatuksen opettaja, joka juurruttaa uusia pilkeläisiä suomalaiseen tapaan toimia. Perehtyminen ja koulutus alkaa jo lähtömaassa, ja siihen sisältyy myös suomen tai ruotsin kielen opintoja.

Lisäksi opettajat saavat koulutusta suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan yliopistolehtorien kouluttamana. Koulutuksen sisältönä on muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Suomessa ja niiden mukaisen toiminnan suunnittelu, varhaiskasvatuksen arvot ja lapsikäsitys sekä pedagoginen havainnointi.

 

Mihin kaupunkeihin opettajia rekrytoidaan?

 

Pääasiassa uudet opettajat sijoittuvat pääkaupunkiseudulla oleviin päiväkoteihimme, sillä pääkaupunkiseudulla pula kelpoisista ja sujuvaa englantia puhuvista varhaiskasvatuksen opettajista on kaikkein suurin. Lisäksi osa menee töihin päiväkoteihimme Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Tarvittavien opettajien määrä riippuu siitä, paljonko varhaiskasvatuksessa on lapsia. Pääkaupunkiseudulla Pilkkeellä on englanninkielisissä ja kielikylpypäiväkodeissa paikkoja lähes 3 000 lapselle.

 

Onko ulkomailta tulevilla uusilla varhaiskasvatuksen opettajilla samat työehdot ja palkka kuin suomalaisillakin?

 

Kyllä, täysin samat – vaikka aihe onkin herättänyt julkisuudessa keskustelua. Pilke noudattaa yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Opettajat palkataan ensin määräaikaiseen työsuhteeseen siihen saakka, kun heidän tutkintojensa kelpoisuus on Opetushallituksessa vahvistettu. Tämän jälkeen työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

 

Kun pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on kova pula, miksi Pilke ei maksa parempaa palkkaa?

 

Me olemme sitoutuneet noudattamaan työehtosopimuksemme mukaista palkkausta. Todellisuudessa yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksetaan kuitenkin monesti myös työehtosopimuksen tason ylittävää palkkaa, esimerkiksi niin sanottua saatavuuslisää sekä tehtäväkohtaisia lisiä. Tästä huolimatta meidän – kuten muidenkin alan toimijoiden yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa – on ajoittain vaikea löytää kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Toivomme kovasti, että tämän pilottihankkeen myötä saisimme osaltaan ratkaistua alan kovaa työvoimapulaa. Muitakin keinoja tarvitaan – meistä olisi esimerkiksi todella tärkeää, että alan koulutuspaikkoja lisättäisiin.

 

Lukuvinkki: