Hae päiväkotipaikkaa

Pilkkeen kysely: perheet odottavat päiväkodilta hyvää vuorovaikutusta ja tukea lapsen kasvuun

Pilke tiedottaa
eyeglasses
Lukuaika: 5 min
calendar_month
15.02.2023

Millaisia kokemuksia Pilke-päiväkotien uusilla asiakasperheillä on varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyen?

Varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten perheet odottavat päiväkodilta avoimuutta, toimivaa vuorovaikutusta, arjen sujuvuutta, lämmintä suhtautumista sekä tukea ja neuvoja lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen. Tiedot käyvät ilmi Pilkkeen tekemästä kyselystä, johon vastasi yli 600 perhettä, joiden lapsi aloitti päiväkodeissamme syksyllä 2022 .

Pilkkeen asiakkuusjohtaja Riikka Mattssonin mukaan perheiden odotukset ovat hyvinkin kohtuullisia: toivotaan aitoa kohtaamista, lämmintä vuorovaikutusta ja yhteistyötä lapsen parhaaksi.

85 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että varhaiskasvatus Pilkkeellä on lähtenyt hyvin käyntiin.

”Iloitsen näistä tuloksista, sillä myös meille nämä perheiden esiin nostamat asiat ovat tärkeitä ja haluamme panostaa niihin. Hyvään varhaiskasvatuksen aloitukseen kuuluu mielestäni ennen kaikkea sensitiivinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä turvallisen ilmapiirin luominen”, Mattsson sanoo.

Kyselyyn vastanneiden perheiden mukaan hyvän yhteistyön luominen päiväkodin kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

”Tiedämme, miten tärkeä vaihe varhaiskasvatuksen aloitus on perheen elämässä. On selvää, että päiväkodin ja perheen yhteistyöhön liittyy paljon erilaisia odotuksia ja toiveita. Tämä näkyi myös kyselyssämme, sillä kaikki vastaajat ottivat kantaa tätä koskevaan kysymykseen ja kertoivat toiveitaan ja kokemuksiaan.”

”Tärkeintä on, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja huomioiduksi” (vastaaja, uusien asiakkaiden kysely 2022, avoimet vastaukset)

Mattssonin mukaan kyselyssä tuli esiin myös kehittävää palautetta. Muun muassa hakemusvaiheessa ja päiväkodissa aloittaessa koettiin, että tietoa päiväkodin toiminnasta ja arjesta  voisi olla vieläkin enemmän saatavilla. Riikka Mattsson suositteleekin kaikille päiväkotipaikkaa hakeville perheille tutustumiskäyntiä toivomaansa päiväkotiin.

”Tutustumiskäynnillä perhe tapaa päiväkodin johtajan ja henkilöstöä. Heiltä voi kysyä kaikista mieltä askarruttavista asioista”, Mattsson sanoo.

 

Päiväkodin aloituskyselyn tärkeimmät havainnot:

 • 89 prosenttia vastaajista sanoi, että tutustumiskäynti päiväkotiin sujui hyvin tai erinomaisesti.
 • 85 prosentin mukaan varhaiskasvatus on lähtenyt hyvin tai erinomaisesti käyntiin.
 • Tyytyväisiä oltiin siihen, että päiväkotihakemus käsiteltiin nopeasti, 80 prosenttia sanoi, että vastaus tuli parin päivän sisällä.
 • Varhaiskasvatuksen hinta yksityisessä päiväkodissa, hinnan määräytyminen sekä esimerkiksi palveluseteliin liittyvät asiat olivat sellaisia, joista osa perheistä kaipasi lisää tietoa hakuprosessin aikana.
 • Ensimmäistä kertaa päiväkotia aloittavat perheet toivoivat entistä enemmän tietoa esimerkiksi tarvittavista varusteista, päiväkodin aikatauluista ja päiväohjelmasta sekä esimerkiksi ruokailuista. Tähän liittyen käymme vielä sisäisesti läpi sitä tapaa, millä viestimme vanhemmille.

Perheiden kokemuksia päiväkodin aloittamisesta Pilkkeellä:

(Uusien asiakkaiden kysely 2022, avoimet vastaukset)

 • Oli kiva, että päästiin tutustumaan (monta kertaa) rauhassa ennen varsinaista aloituspäivää.
 • Opettaja ja hoitajat tekivät kokemuksesta helpon ja miellyttävän.
 • Ammattitaitoiset ja lempeät ja lämpimät hoitajat auttoivat erotilanteessa.
 • Instagramin kautta on kiva päästä mukaan päiväkodin touhuihin.
 • Yllätti positiivisesti, miten lapsen yksilöllisyyteen on kiinnitetty huomiota heti ensimmäisestä päivästä.
 • Lapsi lähtee joka päivä innoissaan, ja puhuu hoitajista ja mitä on tehty, se kertoo minulle paljon
 • Vanhempia osallistettu kivasti aloituksessa.
 • Kiitos päiväkodin aikuisille, he tekevät tärkeää ja vaativaa työtä.

 Tietoja kyselystä

 • Toteutus: syksyllä 2022
 • Vastaajia: 604 Pilkkeen päiväkodeissa aloittanutta perhettä
 • Toteutus: Kysely toteutetaan säännöllisesti vuosittain kaikille Pilkkeen päiväkodeissa aloittaneille perheille.
Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää