Hae päiväkotipaikkaa

Miten musiikkipainotteisuus näkyy päiväkodin arjessa?

Miten musiikkipainotteisuus näkyy päiväkodin arjessa?

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen.

Päiväkodin musiikillinen oppimisympäristö luodaan yhdessä lasten kanssa. Lapsille annetaan mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksiin. Musiikkipainotteisuus toteutuu arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena. Annamme mahdollisuuden spontaaneihin musiikkihetkiin arjen toimintojen yhteydessä. Teemme myös yhteistyötä muun muassa erilaisten musiikkiopistojen ja musiikin ammattilaisten kanssa.

Pilke-päiväkoti Sinikello on musiikkikasvatuksen pioneeri Suomessa

Millaista on musiikkipainoitteinen varhaiskasvatus? Miten musiikki näkyy, kuuluu ja tuntuu parhaimmillaan päiväkodin arjessa?

Sinikello on paitsi Turun vanhin yksityinen päiväkoti myös musiikkikasvatuksen pioneeri Suomessa. Pilke musiikkipäiväkoti Sinikello jatkaa vuodesta 1963 alkaneita tuttuja perinteitä, jossa musiikki kuuluu kaikille.

”Nykyään meillä voi valita esiopetuksessa soittimeksi ukulelen, nokkahuilun tai kanteleen. Myös erillisiä pianotunteja on tarjolla niistä kiinnostuneille. Muskaritoiminta ja tanssiminen kuuluu nykyään varhaiskasvatussuunnitelmaan, ja ne mahdollistetaan kaikille lapsille.”

Sinikellon päiväkodin johtaja Maiju Oksasen haastattelussa: Musiikki on soinut Sinikellossa jo vuosikymmeniä.

Musiikkipainotteiset päiväkodit kartalla - tutustu lähimpään musiikkipäiväkotiin ja hae paikkaa lapsellesi!

Haullasi löytyi seuraavat päiväkodit: