Hae päiväkotipaikkaa

Englannin kieli

Pilke-päiväkotien englanninkielinen varhaiskasvatus

Pilkkeen päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta myös englanninkielellä. Päiväkodista riippuen tarjolla on kokonaan englanninkielistä varhaiskasvatusta (Playschool, ICEC), laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta ja kielirikasteista varhaiskasvatusta.

Kokonaan englanninkielisissä päiväkodeissa puhutaan ainoastaan englantia, kun taas laajamittaisessa ja kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa toinen arkikielistä on suomi.

 

Päiväkotien päivittäiseen toimintaan kuuluvat mm. ulkoilu, liikunta, kädentaidot, leikki, musiikkihetket, retkeily lähialueella ja tietenkin lepohetket.

Kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Kokonaan englanninkielinen varhaiskasvatus, kaksikielisyys vai kielirikasteinen opetus?

Kokonaan englanninkielisissäpäiväkodeissa (playschools, ICEC) puhutaan ainoastaan englantia ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan kanssa. Kaiken toiminnan keskiössä on kasvava ja kehittyvä lapsi. Haluamme tarjota lapselle turvallisen ja lämpimän ympäristön uuden kielen omaksumiselle. Kaikki lapset ovat tervetulleita oppimaan englantia eikä aikaisempaa kielitaitoa vaadita lapselta tai huoltajalta.

Englanninkielisissä kaksikielisissä päiväkodeissa toinen arkikielistä on suomi. Kaksikielisissä päiväkodeissa vierasta kieltä käytetään mahdollisimman paljon ja vähintään puolet toiminnasta toteutetaan vieraalla kielellä. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Kielirikasteinen varhaiskasvatus on kevyempi versio kaksikielisestä varhaiskasvatuksesta. Kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa opitaan englanninkieltä arjen toimintojen lisäksi erityisesti laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien avulla. Kielirikasteiseen varhaiskasvatukseen voi osallistua englantia/suomea äidinkielenään puhuva tai kaksikielinen lapsi. Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kielenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen kielirikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen.

Englanninkieliset päiväkodit kartalla - tutustu ja hae päiväkotipaikkaa!

Haullasi löytyi seuraavat päiväkodit: