Hae päiväkotipaikkaa

Tiede

Miksi valita tiedepäiväkoti?

Tutkiminen ja aistien käyttäminen ovat lapselle syntymästä saakka luontaista toimintaa. Päiväkodin tiedepainotteisuus toteutuu lapsiryhmässä kokonaisvaltaisena lapsen lähiympäristön ja erilaisten ilmiöiden tutkimisena ja uuden oppimisena. Pilke-päiväkodeissa tiedekasvatus on osa laaja-alaista oppimista, jossa mm. ajattelun, ilmaisun, vuorovaikutuksen, monilukutaidon, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot kehittyvät.

Leikin, luovuuden ja liikkumisen kautta tuetaan lapsen tieteellistä ajattelua, joka on omien kysymysten ja mielipiteiden ilmaisua, vertailua, kokeilemista ja kriittisyyttä. Lapset oppivat tiedepäiväkodissa leikin ja toiminnan kautta oivaltamaan, kokeilemaan ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Tiede näkyy kaikessa arjen toiminnoissa – pienemmillä lapsilla se on aistien (kosketus, kuuleminen, näkeminen, haistaminen, maistaminen) kautta tutkimista ja ihmettelyä, isommilla lapsilla käydään jo keskustelua ja johdatellaan päättelyyn ja ongelmaratkaisuun kokeilemisen ja tekemisen lisäksi.

Tiedepäiväkodin oppimisympäristö kannustaa ja houkuttelee lasta tutkimiseen ja kokeiluun. Lapsilla on päiväkodissa käytössään tiloja, joissa on tutkivassa toiminnassa käytettäviä välineitä kuten luuppeja, suurennuslaseja, pipettejä, mikroskooppi ja valopöytä. Päiväkodin piha, lähiympäristö ja erilaiset retkikohteet toimivat hyvinä tutkimuspaikkoina.

Tiedepainotteiset päiväkodit kartalla - tutustu lähimpään tiedepäiväkotiin ja hae paikkaa lapsellesi!

Haullasi löytyi seuraavat päiväkodit: