Hae päiväkotipaikkaa

Luontopainotteinen varhaiskasvatus

Luontopäiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon, ulkoiluun ja kestävään elämäntapaan
Lapsena ja nuorena saaduilla luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi ihmiselämän. Luonto tarjoaa monipuolisen ja innostavan ympäristön lapsen liikkumiselle ja oppimiselle.

Luontopainotteisen varhaiskasvatuksen eli luontopäiväkotien toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen. Metsä on lapselle hyvä leikkipaikka, josta löytyy lähes rajattomasti ideoita ja keinoja leikkeihin, liikkumiseen ja luovuuteen. Luontopäiväkodissa ulkoillaan ja retkeillään paljon säästä riippumatta.

Leikki, yhdessä tekeminen ja lasten ajatusten kuuleminen ohjaavat kaikkea toimintaa päiväkodissa. Lapsen arjessa kokemat ja havainnoimat asiat ovat oppimisen lähtökohtana. Siksi tärkeänä osana luontopäiväkodin arkea ovat kekseliäisyys, kierrätys ja luonnon omien antimien ja ilmiöiden hyödyntäminen oppimisessa, leikkivälineinä ja oppimisympäristön luomisessa.

Lue lisää!

Pilkkeen luontopainotteisten päiväkotien joukossa on myös kuusi Luonnossa kotonaan -verkostoon kuuluvaa päiväkotia, joiden toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta. Päiväkodeissa nukutaan toisinaan jopa päiväunet ulkoilmassa, esimerkiksi laavuilla tai riippukeinuissa.

Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen. Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden.

"Metsäretket on ihan parasta luontopäiväkodissa. Lapsilta tulee niin ihania ideoita ja kommentteja - ja he oikein odottavat aina seuraavaa metsäpäivää." Hanna Viilomaa, Pilke-päiväkotien luontovastaava

Miten luontopainotteisuus näkyy päiväkodissa?

”Lähtökohtaisesti luontopainotteinen päiväkoti on ihan tavallinen päiväkoti – mutta varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa luonto ja ympäristökasvatus ovat isossa roolissa”, tiivistää Pilkkeen päiväkotien ja varhaiskasvatuksen luontovastaava Hanna Viilomaa.

Painotteisuus ei jätä ”vasusta” mitään pois, vaan se suunnitellaan mukaan kaikkeen arjen toimintaan ja leikkeihin. Luonto on myös oppimisympäristö, sillä luonnossa pystyy toteuttamaan saman kuin missä tahansa.

”Vanhemmat valitsevat tietenkin päiväkodin aina omista lähtökohdistaan. Painotteinen varhaiskasvatus voi olla oman lähipäiväkodin bonus. Mutta tosi usein vanhemmat tekevät tietoisen valinnan, koska haluavat kannustaa ja tukea oman lapsen kasvua ja kehitystä tietyllä painotuksella, kuten luonto.”

Moni perhe pohtii päiväkotia valitessa ja vaihtoehtoja vertailtaessa niiden ohjelmaa. Millaista arki oikeasti on päiväkodissa, mitä siellä tehdään.

”Saamme luontopäiväkotien asiakasperheiltä paljon positiivista palautetta. Vanhemmat ovat iloisia, että lapset ulkoilevat paljon. Retkeillään ja ollaan luonnossa, luonnon äärellä, ja lapset ovat kiinnostuneita, miten maapallo voi.”

 

Lapsen motoriikka ja liikkuminen kehittyy ulkona ja luonnossa aivan eri tavalla kuin sisällä. Ja samalla liikunta- ja ulkoilusuositukset täyttyvät luonnostaan ja monipuolisesti. Usein myös keskittyminen on luonnossa helpompaa, ja lapset kokevat saavansa olla vapaammin kuin sisällä.

”Usein lapsille ei ole juuri väliä onko ulkoilun tai retken kohteena metsä vai puisto. Lapsille se jo on jännittävä retki, kun lähdetään päiväkodin aidan toiselle puolelle. Lapset nauttivat metsäretken toiminnallisuudesta, kun ei istuta pelkästään sisällä. Ja vastaavasti eri säiden ja vuodenaikojen vaihtelu on osa elämyksellisyyttä.”

Koska luontopäiväkodeissa ulkoillaan paljon, vanhempia mietityttää pukeutuminen. Millaiset varusteet pitää olla, pärjääkö lapsi talvella ulkona? ”Ulkoilu on toki varustekysymys. Talvella ollaan suhteessa vähemmän ulkona, toisaalta kesäaikaan jopa joka päivä. Päiväkotien aikuiset keskustelevat näistä paljon vanhempien kanssa, ja osaavat vinkata tarpeellisista varusteista ja keinoista.”

Päiväkotia ja sen henkilökuntaa koskevat aina samat vaatimukset painotuksesta riippumatta. Luontopainotteisiin päiväkoteihin hakeutuu luonto- ja ulkoiluelämästä kiinnostuneita työntekijöitä.

”Luontopäiväkotiemme henkilökunta pitää todella paljon painotteisuuden tuomasta lisästä ja vapaudesta. Luonto on ikään kuin selkeä punainen lanka suunnittelun taustalla.”

Esimerkki luontopäivän viikko-ohjelmasta

Jokaisella päiväkodilla on oma ohjelmansa, ja tarkemmat tiedot saat päiväkodin johtajalta. Tervetuloa tutustumaan lähimpään Pilkkeen luontopäiväkotiin!

Maanantaina vietämme mahdollisimman pitkiä aikoja ulkona

Ulkoilu on lelutonta, ja kannustamme lapsia keksimään leikkivälineitä pihalta löytyvistä materiaaleista, näin mielikuvituskin kehittyy tai kokeillaan yhteisiä leikkejä kuten hippa, piilosta, väri, jalkapallo, hyppynarut.

Ohjattuna tuokiona ulkona voi olla esim. askartelua luonnonmateriaaleista, musiikkihetkiä soittamalla luonnosta löytyvillä materiaaleilla tai vaikka esiopetusta omassa pihassa.

Tiistain teemana on luonnonilmiöiden tutkiminen

Havainnointina tehdään vaikkapa pihabongausta (linnut), kevätseurantaa, talviseurantaa, oman pihan tarkkailu, ötököiden etsimistä, sään ihmettelyä ja seuraamista. Tai tutkitaan ja tehdään erilaisia kokeita, etsitään tietoa kirjoista tai netistä, opetellaan leikkien ja pelien avulla kasvi- ja eläinlajeja.

Keskiviikko on kierrätyspäivä.

Pohditaan oman päiväkodin tavoitteita kierrätyksen ja kestävän elämäntavan suhteen esim. lasten kierrätyskokouksessa. Joskus saatetaan tehdä retki kierrätyspisteelle, kerätään roskia luonnosta tai seurataan maatumiskoetta vuoden projektina.

Torstaina tutustutaan kaupunkiviljelyyn ja kasvien hoitoon.

Kylvetään esim. maitopurkkiin kukkien tai kasvisten siemeniä, jotka myöhemmin keväällä istutetaan ulos istutuslaatikkoon. Seuraavilla viikoilla voidaan istutuksia havainnoida sekä hoitaa ja pohtia, mitä kaikkea kasvi tarvitsee kasvaakseen.

Perjantaina on metsäpäivä.

Teemme joko metsäretki tai olemme koko päivän metsässä leikkien ja toimien. Syömme myös lounaan tai ainakin eväät metsässä, ja luodaan yhdessä majapaikka lepäämistä varten.

Koetaan, opitaan ja toimitaan ympäristössämme

Miten luontopainotteisuus näkyy ja toteutuu varhaiskasvatuksen oppimisen alueiden näkökulmasta? Entä mitä kaikkea luontopainotteisuus, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys tarkoittaa päiväkodin arjessa ja sen suunnittelussa?

Pilkkeen luontovastaavat ovat tehneet tämän oppaan luontopainotteisesta varhaiskasvatuksesta Pilke-päiväkodeissa. Tutustu oppaastamme

 • luontopainotteisuuden visioon
 • luontopainotteisuuden teoreettiseen ja pedagogiseen viitekehitykseen
 • erilaisiin luontopainotteisuuden toteutustapoihin
 • ohjeisiin ja huomioihin retkien suunnitteluun
 • vinkkeihin ja esimerkkeihin eri vuodenajoille.
Lue luontopainotteisuuden opas!

Ympäristökasvatuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta.

Pilkkeen luontopäiväkodeissa Sotkankoto ja Uikunkoto eletään Luonnossa kotonaan -toiminnan mukaisesti arkea, jossa ulkoilmaelämä pihaleikkeineen ja metsäretkineen on tärkeä osa jokaista päivää.

 

Luontopäiväkodissa opitaan kestävää elämäntapaa

Pilke-päiväkodeissa toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti joka päivä. Lapsen henkilökohtaisen luontosuhteen muodostuminen on kestävän kehityksen pohjana. Kun lapsi oppii nauttimaan luonnosta, arvostus ympärillä olevaa kohtaan syntyy itsestään.

”Meidän arki lasten kanssa on kiireetöntä ulkoilmaelämää ja luonnossa oppimista. Luontopäiväkoti antaa erinomaiset raamit toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatusta” kertoo ylivieskalaisen Pilke luontopäiväkoti Taikaniityn johtaja Elina Salmela

Ympäristökasvatus ja arjen teot

Maailmassa, jossa lapsen on hyvä oppia ja kasvaa, on tärkeässä roolissa kestävä kehitys ja yhteinen vastuu ympäristöstämme.

Vaikuttavin keinomme muuttaa maailmaa on kasvattaa lapsia huomioimaan kestävä elintapa ja rohkaista heitä toimimaan sen puolesta. Pilke-päiväkodeissa harjoittelemmekin arjen keinoja kestävään kehitykseen – lapsille sopivilla tavoilla. Kestävällä kehityksellä tavoitellaan hyviä elämisen mahdollisuuksia nykyisille ja tulevaisuuden sukupolville. Se huomioi ympäristön, talouden ja ihmisen hyvinvoinnin.

Esimerkiksi ympäristökasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Vastuu ympäristöstä toteutuu päiväkodeissa yhdessä lasten kanssa arjessa erilaisin tavoin joka päivä. Toiminnassamme käytetään esimerkiksi paljon luonnonmateriaaleja ja huomioidaan uusiokäyttö. Hyödynnämme päiväkotien lähiluontoympäristöä, jossa retkeillään luontoa kunnioittaen ja siitä yhdessä oppien.

Keskustelemme lasten kanssa ruokahävikistä jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja luontoa säästävien toimintojen kautta.

10 tapaa, joilla toteutamme päiväkodeissa kestävää kehitystä

 • Sammutamme valot tilasta poistuessamme, emmekä juoksuta vettä turhaan.
 • Vähennämme ruokahävikkiä, otamme ruokaa vain sen verran kuin jaksamme syödä.
 • Vähennämme muovijätteen määrää, emmekä esimerkiksi käytä muovisia kerta-asioita tai kengänsuojapusseja.
 • Teemme kestäviä hankintoja ja hyödynnämme kierrätys- ja luonnonmateriaaleja askartelussa.
 • Annamme kasvien ja eläinten elää rauhassa, tutkimme niitä, mutta emme vahingoita.
 • Retkeilemme roskattomasti: emme käytä pillimehuja ja keräämme matkalta aina muutaman roskan pois luonnosta.
 • Kierrätämme kaiken mahdollisen: biojäte, kartonki, lasi, metalli, paperi ja paristot.
 • Hyödynnämme kirjastoja, kierrätysmyymälöitä ja muita lähialueen palveluja.
 • Tuemme ja harjoittelemme kaveri- ja tunnetaitoja päivittäin.
 • Muistamme sanoa kiitos, ole hyvä, anteeksi, hyvää huomenta ja hei hei!

Luontopainotteiset päiväkodit kartalla - tutustu lähimpään luontopäiväkotiin ja hae paikkaa lapsellesi!

Haullasi löytyi seuraavat päiväkodit: