Hae päiväkotipaikkaa

Luonnossa kotonaan -päiväkotien pedagogiikka

Yleinen
eyeglasses
Lukuaika: 5 min
calendar_month
04.01.2022

Kaikkien luonnossa kotonaan päiväkotiemme yhteisenä punaisena lankana on ajatus, että varhaislapsuuden ainutlaatuisen ajan ja lapsen henkilökohtainen kasvun tulee voida toteutua kiirettömyydessä, lämpöisessä ja turvallisessa ilmapiirissä, ilossa, arkeen linkittyvän aherruksen touhussa ja erityisesti luonnossa leikkien, liikkuen ja omaan tahtiin ihmetellen.

Katso luonnossa kotonaan- päiväkodit:
Helsingissä:

Pedagogiikka

Pedagogiikan suuntaviivat kumpuavat Luonnossa kotonaan –toimintaideasta  ja steinerpedagogiikasta. Jokaisen päiväkodin kasvatushenkilöstö työstää näitä suuntaviivoja hyödyntäen ja lasten laadun huomioiden, oman toimivan arjen pedagogiikan yhteisöllisesti.

Lapsesta käsin

Pyrimme siihen, että kaikki toimintamme palvelee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tämä edellyttää henkilökunnalta sydämen viisautta ymmärtää lapsen kehitysvaiheita, pohtia ja kannaltella toimivia menetelmiä ja erityistä läsnäoloa kohdata jokainen ainutlaatuinen lapsi. Yhteistyö henkilökunnan kesken toimivien käytäntöjen luomiseksi on arjen perustyötä, johon myös vanhempien luottamus ja arvokas tieto omasta lapsesta tuo tärkeän lisän. Lapsena oleminen toteutuu erityisesti leikissä, sadun taianomaisessa maailmassa, kädentöissä ja pullan tuoksussa sekä siinä, että saa katsoa ja osallistua oikeaan elämään.

Luonnossa kuin kotonaan

Luonnossa oleminen ja ulkoilmaelämä tarjoavat parhaat puitteet luonnolliselle lapsuudelle. Missään ei ole niin mahtavaa ja monipuolista jumppasalia kasvavan kehon liikkumisen tarpeille kuin luonnossa. Metsän äänimaailma rahoittaa ja luo levolliset puitteet vauhdikkaillekin leikeille. Luonnossa satumielet ja -silmät lumoutuvat keijujen ja mennikäisten syntysijoilla. Ihmeteltävää, maistettaavaa, haistettavaa ja kuunnetltavaa riittää ihan jokaiselle. Metsä kutsuu päiväkotilaisiamme retkelle useasti viikossa, halki vuodenkierron, säällä kuin säällä.

Turvallisessa rytmissä

Turvallinen lapsuus kasvaa rytmissä ja toistossa. Lapsen luonnollinen huolettomuus ja läsnäoleva antauminen vallitsevaan hetkeen kumpuaa arkea tietoisesti kannattelevista aikuisista. “Kun te huolehditte minusta ja siitä, että kaikki ovat ihan hyvin, voin minä keskittyä olemaan rauhassa lapsi”, on lapsen viesti meille. Päiväkotiemme arkea kannattelee toistuva perusrytmi, joka näkyy päivässä, viikossa ja vuodessa. Vuodenkierrossa elämämme juhlasta juhlaan, perinteitä vaalien.

Arvostamme

  • kiireetöntä ja turvallista ilmapiiriä, syliä ja lämpöä
  • lapsen ainutlaatuisuutta
  • vuorovaikutteista kasvuympäristöä
  • henkilökunnan sitoutumista ja lämmintä läsnäoloa
  • ekologista elämäntapaa ja luonnon hyvinvointia
  • avointa yhteistyötä vanhempien kanssa.

Päiväkodeissamme lapsesi saa

Olla lapsi, jokaisena päivänä. Retkeillä ja leikkiä lähiluonnossa säällä kuin säällä, läpi vuoden.

Lähiluonnon monet mahdollisuudet tulevat lapsillemme tutuiksi. Luonnosta löydämme maailman parhaan jumppasalin, jossa voi kiipeillä kuusenoksilla, tasapainoilla kaatunella puunrungolla, ryömiä saniaisten välissä tai kavuta tähystyskivelle. Luonnon leikkipaikat virittävät mielikuvitusrikkaisiin leikkeihin. Leikkiessään lapset tekevät tarkkoja havaintoja ympäristöstä, he luovat vahvan siteen todellisuuteen omien kokemustensa kautta. Lounas tai eväät maistuvat ruokapiirissä. Mottonamme on, ettei ole huonoja säitä, tarvitsemme vain päällemme hyvät ulkoiluvarusteet.

Kuulla satuja ja loruja, laulaa ja musisoida, maalata ja piirtää sekä tehdä kädentöitä.

Lapsessa elävää sadun luomoa siivitetään kertomalla satuja ja tarinoita. Lorut ja runot puhuttelevat lapsen rytmisyyttä. Luova toiminta on keskeisimpiä menetelmiämme ohjatessamme lapsia ilmaisemaan itseään. Arjen ja vuodenkierron rytmiä kantavat laulut ja musiikki ja kuvataiteellinen ilmaisu. Metsäteatterin näyttämöllä seikkailevat käpy- ja keppihahmot lasten avustuksella. Vasaroiden paukkeesta ja sahan suhinasta syntyy jos jonkinlaista tarpeellista. Leipomispäivänä talon täyttää pullantuoksu.

Kasvunsa tueksi kasvattajien ja vanhempien yhteistyön.

Päiväkodeissamme avoin ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa on osa pedagogiikkaa. Erityisesti lasten näkökulmasta heistä huolehtivien aikuisten keskinäinen luottamus on merkittävä tekijä kasvun, kehityksen ja hyvän olon tukijana, sekä perusturvallisuuden luojana. Nämä tekijät vahvistuvat konkreettisen kasvatuskumppanuuden myötä. Päivittäisten kuulumisten vaihdon ja kasvatuskeskustelujen lisäksi luonteva tapa yhteistyölle on vanhempien ja henkilökunnan yhteiset työt ja tapahtumat. Vanhemmat ovatkin usein mukana järjestämässä retkiä, talkoita ja juhlia.

Osallistua päiväkodin ekologiseen arkeen.

Päiväkodeissamme on sitouduttu  kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen. Lasten osallistuminen päiväkodin ekologiseen arkeen luo hänelle luontaisen väylän kasvaa kohti ympäristövastuullisuutta.
Ekologisessa elämäntavassa painotamme yhdessä tekemistä, emme niinkään tiedollista ohjeistusta. Päiväkodeissamme ympäristöystävällisen elämäntavan aakkoset alkavat hahmottua lapsille kun hän oppii viihtymään luonnossa ja kokee olevansa osa luonnonjärjestelmää.  Siellä missä viihdymme, sitä haluamme myös suojella.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Saatat tykätä myös näistä

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksen uutiskirje 6/2024
Artikkelit
Ajankohtaista Pilkkeen varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatus kesällä sekä varautuminen helteisiin.
Lue lisää
Pilke korjannut Lappeenrannan päiväkoti Tirikan toimintaa
Pilke tiedottaa
Yle kertoo sivuillaan olevassa jutussa, että Lappeenrannassa toimiva päiväkoti Pilke Tirikka on saanut huomautuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Annetun huomautuksen mukaan päiväkodissa ei ollut riittävästi kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa 13 päivänä kello 15.30 jälkeen viiden viikon tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on sijoittunut aikavälille 11.9.-21.11.2023. Lain mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta seurataan koko päiväkodin tasolla päivittäin. Mitoituksesta voi poiketa hetkellisesti. Pilke Tirikassa on ollut viime syksynä hetkellisiä ylityksiä iltapäivisin klo 15.30 jälkeen.
Lue lisää
Playschool Lehtisaari: Lämminhenkinen ja yhteisöllinen päiväkoti lähellä kaikkea
Artikkelit
Englannin kieltä, monikulttuurista varhaiskasvatusta - ja ihan tavallista, turvallista, aktiivista päiväkotielämää lähialueen palveluja ja ympäröivää luontoa luonnollisesti hyödyntäen. Lue artikkelistamme, mitä Pilke Playschool Lehtisaaren johtaja Maria Kajanus kertoo päiväkoden arjesta.
Lue lisää