Luonnossa kotonaan -päiväkodit

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassamme korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen.

Pilkkeellä on seitsemän Luonnossa kotonaan -päiväkotia Helsingissä, Vantaalla, Nivalassa ja Ylivieskassa. Luonnossa kotonaan -päiväkotiemme yhteisenä punaisena lankana on ajatus, että varhaislapsuuden ainutlaatuisen ajan ja lapsen henkilökohtainen kasvun tulee voida toteutua kiireettömyydessä, lämpöisessä ja turvallisessa ilmapiirissä, ilossa ja erityisesti luonnossa leikkien, liikkuen ja omaan tahtiin ihmetellen.

Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.

Lue lisää

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty toiminnan laadulliset kriteerit sekä toimipaikan kriteerit.  Toiminnan laadulliset kriteerit kuvaavat tapaa, jolla ulkoilmaelämää vietetään sekä tuovat esiin leikin ja liikkumisen painotuksen. Toimipaikan kriteerit puolestaan kertovat millaisia vaatimuksia verkostoon kuuluminen toimipaikalle asettaa esim. Luonnossa kotonaan -nimen ja tunnuksen käytölle tai henkilökunnan koulutuksiin liittyen. Toimipaikan tulee täyttää tietyt kriteerit jo hakuvaiheessa ja sitoutua kriteerien noudattamiseen.

Pedagogiikka

Luonnossa kotonaan -toiminnan perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa.

Pedagogiikan suuntaviivat kumpuavat Luonnossa kotonaan –toimintaideasta.

Luonnossa kuin kotonaan

Luonnossa oleminen ja ulkoilmaelämä tarjoavat parhaat puitteet luonnolliselle lapsuudelle. Missään ei ole niin mahtavaa ja monipuolista jumppasalia kasvavan kehon liikkumisen tarpeille kuin luonnossa. Metsän äänimaailma rauhoittaa ja luo levolliset puitteet vauhdikkaillekin leikeille.

Luonnossa satumielet ja -silmät lumoutuvat keijujen ja menninkäisten syntysijoilla. Ihmeteltävää, maistettavaa, haistettavaa ja kuunneltavaa riittää ihan jokaiselle. Metsä kutsuu päiväkotilaisiamme retkelle useasti viikossa, halki vuodenkierron, säällä kuin säällä.

Lapsesta käsin

Pyrimme siihen, että kaikki toimintamme palvelee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tämä edellyttää henkilökunnalta sydämen viisautta ymmärtää lapsen kehitysvaiheita, pohtia ja kannatella toimivia menetelmiä ja erityistä läsnäoloa kohdata jokainen ainutlaatuinen lapsi.

Yhteistyö henkilökunnan kesken toimivien käytäntöjen luomiseksi on arjen perustyötä, johon myös vanhempien luottamus ja arvokas tieto omasta lapsesta tuo tärkeän lisän. Lapsena oleminen toteutuu erityisesti leikissä, sadun taianomaisessa maailmassa, kädentöissä ja pullan tuoksussa sekä siinä, että saa katsoa ja osallistua oikeaan elämään.

Luonnossa kotonaan päiväkodeissamme arvostamme

  • Kiireetöntä ja turvallista ilmapiiriä, syliä ja lämpöä
  • Lapsen ainutlaatuisuutta
  • Vuorovaikutteista kasvuympäristöä
  • Henkilökunnan sitoutumista ja lämmintä läsnäoloa
  • Ekologista elämäntapaa ja luonnon hyvinvointia
  • Avointa yhteistyötä vanhempien kanssa.

Ympäristökasvatuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta.

Pilkkeen luontopäiväkodeissa Sotkankoto ja Uikunkoto eletään Luonnossa kotonaan -toiminnan mukaisesti arkea, jossa ulkoilmaelämä pihaleikkeineen ja metsäretkineen on tärkeä osa jokaista päivää.

Luontopäiväkodissa opitaan kestävää elämäntapaa

Pilke-päiväkodeissa toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti joka päivä. Lapsen henkilökohtaisen luontosuhteen muodostuminen on kestävän kehityksen pohjana. Kun lapsi oppii nauttimaan luonnosta, arvostus ympärillä olevaa kohtaan syntyy itsestään.

”Meidän arki lasten kanssa on kiireetöntä ulkoilmaelämää ja luonnossa oppimista. Luontopäiväkoti antaa erinomaiset raamit toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatusta” kertoo ylivieskalaisen Pilke luontopäiväkoti Taikaniityn johtaja Elina Salmela