Kokosimme meiltä useimmiten kysyttyjä kysymyksiä yrityksestämme ja päiväkotien, esikoulujen ja iltapäiväkerhojen toiminnasta. Löytyisikö näistä vastaus kysymykseesi? Asiantuntijamme ja asiakaspalvelumme auttaa mielellään, ota yhteyttä tai lähetä meille viesti!

Ota yhteyttä Pilke päiväkoteihin!

Yhteydenotot Pilkkeen johdolle ja toimistolle:

Lähetä meille viesti tästä ➔

Johdon ja hallinnon yhteystiedot ➔

Pilkkeen päiväkotien, iltapäiväkerhojen ja lastenhoidon yhteystiedot:

Päiväkotien yhteystietojen haku päiväkotien sivulta ➔

Hae päiväkotipaikkaa Pilkkeen päiväkotiin ➔

Iltapäiväkerhojen yhteystietojen haku kerhojen sivulta ➔

Lastenhoidon yhteystiedot ➔

Iltapäiväkerhot - Usein kysyttyä

Vanhempien / huoltajien tulee ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista kerhoon, jotta kerho-ohjaaja ei huolestu turhaan.

Vanhemmat / huoltajat ilmoittavat toimintakauden alussa kerho-ohjaajalle lapsen koulupäivien loppumisajat, jotta kerhossa osataan odottaa lasta oikeaan aikaan. Mikäli lapsi ei tule kerhoon, ohjaaja on yhteydessä vanhempiin.

Vastaavasti, jotta ohjaaja ei huolestu turhaan, tulee vanhempien ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista kerhoon.

Kotiinlähtöajoista sopiminen tapahtuu aina aikuisten kesken, joten lapsi ei voi tulla kerhoon ja ilmoittaa esim. kaverille kotiinlähdöstä. Lasten kännykät pidetään kerhoaikana suljettuina ja viestittäminen tapahtuu kerhopuhelimen kautta ohjaajille.

Päivittäinen tiedonvaihto tapahtuu hakutilanteiden lisäksi lapsen reissuvihon / kerhopuhelimen välityksellä. Lisäksi lapsellenne annetaan kotiin tuotavaksi tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita, joissa esitellään iltapäiväkerhon tulevaa toimintaa ja mahdollisia retkiä. Kerho-ohjaajalta tai koordinaattorilta voi myös tarvittaessa varata erillisen ajan keskustelua varten. Kerholaisten huoltajille järjestetään syyskauden aikana vanhempainilta, jossa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista kerhotoimintaan liittyen sekä ohjaajien että koordinaattorin kanssa.

Lapsille tarjotaan iltapäiväkerhossa välipala, jossa huomioidaan mahdolliset ruoka-ainerajoitukset ja allergiat. Välipala ei korvaa päivän toista lämmintä ateriaa.

Toiminnassamme korostuu ulkoilu ja liikunta, koska olemme todenneet sen tärkeäksi vastapainoksi koulupäivälle. Myös vanhemmat ovat toivoneet, että kerhoissamme ulkoiltaisiin mahdollisimman paljon. Puettehan lapsenne niin, että hän voi osallistua kaikkeen toimintaan. Säänmukaiset vaatteet lapsella aina päällä/mukana (sadetakki, ulkohousut, kumisaappaat, lapaset…)

Lapsellanne tulisi olla kerhossa sisävaatteita ja lapasia varalla, varsinkin märkinä vuodenaikoina, jolloin vaatteet saattavat kastua jo koulupäivän aikana eikä kaikissa iltapäiväkerhoissa ole kuivatusmahdollisuuksia märille vaatteille.

Hakutiedot Pilkkeen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeiden linkit löydät jokaisen iltapäiväkerhon sivulta.

Pilkkeen iltapäiväkerhojen hinta vaihtelee kaupungin / kunnan mukaisesti, katso iltapäiväkerhokohtaiset tiedot kerhon verkkosivuilta. Esimerkiksi Helsingissä iltapäivätoiminta maksaa klo 16 saakka 100 eur/kk, ja klo 17 saakka 120 e/kk. Kunta- ja kaupunkikohtaisesti on mahdollista hakea asiakasmaksun vähennystä ja/tai perimättä jättämistä, lisätietoja iltapäiväkerhon sivulta ja oman kotikuntasi verkkosivuilta.

Iltapäivätoiminnan hakuaika on paikkakuntakohtaisesti maalis-toukokuussa seuraavana lukuvuotena alkavaan iltapäivätoimintaan. Iltapäiväkerhoihin voi hakea myös hakuaikojen ulkopuolella.

Päiväkodit - Usein kysyttyä

Ennen hakupäätöksen tekemistä voit tutustua oman lähialueesi Pilke-päiväkoteihin hyödyntämällä sivuillamme olevaa päiväkotien hakua.

Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä perheille ensimmäistä päiväkotipaikkaa hakiessa.

Lähetä tästä hakemus varhaiskasvatukseen Pilke-päiväkotiin!

Lähetettyäsi hakemuksen, saat sähköpostiisi kuittauksen. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä kahden päivän kuluessa.

Meille Pilkkeellä on tärkeää, että jokainen lapsi perheineen on tervetullut päiväkoteihimme.

Pilke-päiväkodeissa käytetään kehityksen ja oppimisen tuen kolmiportaista mallia, joka sisältää tukimateriaalia henkilöstölle tuen tarpeen kartoitukseen ja sen järjestämiseen käytännössä. Pilkkeellä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajia, jotka konsultoivat yksiköissä tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa Pilke ostaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksen palveluna ulkopuolisilta toimijoilta.

Yksityinen varhaiskasvatus toimii usein kunnan omia palveluita täydentävänä ja tukevana tuottajana. Monesti yksityinen toimija tuottaa varhaiskasvatuspalveluita kunnan esittämien reunaehtojen mukaisesti. Jos kunta on tunnistanut tarpeen tilata yksityiseltä päiväkodilta erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluita, voi yksityinen tähän vastata. On kuitenkin totta, että erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat usein kunnan omiin varhaiskasvatuspalveluihin. Asiasta kannattaa keskustella sekä Pilkkeen päiväkodin johtajan että kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa, koska kuntien käytännöt vaihtelevat ja tärkeintä on, että lapsen etu toteutuu.

Pilkkeellä on kehityksen ja oppimisen tuen työryhmä, joka selvittää tuen ja siihen liittyvän koulutuksen tarpeita sekä kehittää tuen järjestämistä valtakunnallisesti.

Varhaiskasvatus on uudehko sana, jota on alettu käyttää vuoden 2016 varhaiskasvatuslain uudistamisen jälkeen. Sitä ennen puhuttiin päivähoidosta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatustoiminta kuuluu kunnissa opetustoimen alaisuuteen, kun aiemmin päivähoito oli sosiaalitoimen osa. Aivan pienillä lapsilla hoivan ja hoidon merkitys hyvän päivän luomisessa on kaikkein tärkeintä, mutta lapsen kasvaessa varhaiskasvatuksessa saavat painoa myös opetus ja kasvatus. Lue tästä lisää, mitä eroa on varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla.

Kaikki yksityiset päiväkodit ovat sen kunnan hyväksymiä ja valvomia, missä päiväkoti sijaitsee. Yksityiset päiväkodit kuten Pilke noudattavat samaa varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kuin kunnallisetkin päiväkodit. Kunnat myös valvovat toimintaamme valvontakäyntien, ohjauksen ja auditointien avulla.

Suomalainen yksityinen varhaiskasvatus edustaa kokonaisuudessaan Pohjoismaiden kärkeä. Sekä asiakastyytyväisyyttä että kuntien näkemyksiä luotaavat selvitykset viime vuosilta osoittavat, että yksityinen toiminta koetaan laadultaan hyväksi ja yhteistyö kunnan kanssa toimivaksi.

Yksityisissä päiväkodeissa laatua rakennetaan esimerkiksi kehittämällä pedagogiikkaa, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä rakentamalla asiakasperheiden tarpeisiin vastaavia palveluita muun muassa digitalisaatiota hyödyntäen.

Millaista on yksityinen varhaiskasvatus Suomessa? Lue myytit ja tutustu alaan: 

Lataa tästä julkaisu yksityisestä varhaiskasvatuksesta (pdf).

Monia vanhempia kiinnostaa yksityisen päiväkodin hinta. Yksityinen päiväkoti ei välttämättä ole yhtään sen kalliimpi kuin kunnallinenkaan. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa peritään asiakasmaksu, jonka määrään vaikuttavat perheen koko, vanhempien tulot ja lapsen päivittäinen hoitoaika.

Kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia käytäntöjä siinä, miten ne tukevat yksityisen varhaiskasvatuksen valinneita perheitä. Useimmat kunnat myöntävät yksityisen päivähoidon hinnan kattamiseen palvelusetelin tai perheellä on mahdollista hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea, lue tästä lisää.

Saat tarkempaa tietoa kysymällä asiasta lähimmän Pilke-päiväkotisi johtajalta tai tutustumalla päiväkodin verkkosivuihin ja ko. Pilke-päiväkodin hintoihin / asiakasmaksuihin: etsi lähin Pilke- päiväkoti täältä.

Meiltä kysytään usein, minkä ikäisenä päiväkodissa voi aloittaa, pärjääkö lapsi 1-vuotiaana päiväkodissa, sopeutuuko vauva päiväkotiin ja niin edelleen.

Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus on lapselle hyödyksi. Nuorimmat lapset ovat 9 kuukauden ikäisiä päiväkodeissa. Varhaiskasvatus voi jatkua siihen saakka, kun lapsi noin 6- vuotiaana aloittaa esiopetuksen eli esikoulun. Lue tästä lisää: lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen.

Jokainen lapsi on yksilö ja myös perheiden tilanteet ovat erilaisia. Siksi mitään yhtä oikeaa vastausta ei ole siihen, minkä ikäisenä lapsi voi aloittaa päiväkodissa. Monet vanhemmat kuitenkin pohtivat, milloin lapsi voisi aikaisintaan aloittaa päivähoidon.

Jos haluat keskustella oman lapsesi päiväkodin aloitukseen sopivasta iästä tai tähän liittyvistä kysymyksistä, voit olla yhteydessä alueesi Pilkkeen päiväkodin johtajaan. Juttelemme kanssasi mielellään – vanhempien kysymykset tai huolet päiväkodin aloitukseen liittyen ovat meille tuttuja!

Sekä yksityistä että kunnallista varhaiskasvatusta säätelevät samat lait, laatuvaatimukset ja henkilöstömitoitukset, ja kunta myös valvoo niitä.

Yksityinen päiväkoti pystyy joustavammin tarjoamaan perheille erilaisia vaihtoehtoja. Tutustu esimerkiksi Pilkkeen päiväkotien painotteisuuksiin tai erityisiin palveluihin päiväkotien omilla sivuilla.

Aamupalan ja välipalan valmistuksesta huolehtii Pilkkeen päiväkodeissa päiväkotihuoltaja.

Pääsääntöisesti lounasruoka tuodaan päiväkoteihimme valmiina, ja ruoan valmistuksesta vastaavat yhteistyökumppanimme ympäri Suomea.

Me Pilkkeellä toivomme lounasruoan toimittajiltamme lähiruoan käyttöä.

Lasten aivot muovautuvat ja kehittyvät kiihkeimmin varhaislapsuudessa. Huima kehitys vaatii myös riittävän määrän lepoa ja unta. Kaikille lapsille annetaan mahdollisuus lepoon/nukkumiseen päiväkotipäivän aikana. Jos lapsi ei nukahda, hän rauhoittuu hetkeksi kuuntelemaan satua tai musiikkia ennen päivän muihin puuhiin palaamista. Jos lapsi nukahtaa lepohetkellä, hänellä on tarve uneen ja sille suomme mahdollisuuden.

Loma-aikoina päiväkodeissa on vähemmän lapsia, sillä monet perheet lomailevat ja lapset ovat kotona. Siksi osa päiväkodeistamme on kiinni ja osa auki. Auki olevat päivystävät päiväkodit tarjoavat hoitopaikan kaikille niille alueen Pilkkeen päiväkotien lapsille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta. Päivystävissä päiväkodeissa työskentelee Pilkkeen omia varhaiskasvattajia saman alueen eri päiväkodeista.

Ilmoitamme hyvissä ajoin tiedot loma-aikojen aukioloajoista ja alueen päivystävistä Pilke-päiväkodeista.

Kysy tarkemmat aukioloajat kunkin päiväkodin johtajalta: Pilke-päiväkodit ja yhteystiedot löydät täältä.

Jokaisen päiväkodin arki rakentuu aina yksilöllisesti päiväkodin koon ja sen omien tavoitteiden mukaisesti. Päiväkotimme ovat auki joustavasti perheiden tarpeiden mukaan klo 6–18 välillä.

Tutustu esimerkkiaikatauluun päiväkodin päiväohjelmasta!

Kokemuksemme mukaan kyllä. Ymmärrämme, että jokainen lapsi on yksilö. Tuemme heitä varhaiskasvatuksen eri vaiheissa juuri sellaisella tavalla, kuin mitä lapsi tarvitsee.

Tiedämme myös, että tämä asia mietityttää monia perheitä. Kokemuksemme mukaan päiväkodin aloitusta voi kuitenkin helpottaa monin tavoin. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ja vinkkejä perheille kun lapsi aloittaa päiväkodissa.

Alla muutama käytännön vinkki, joilla lapsesi varhaiskasvatuksen aloitusvaihe sujuu kaikkien kannalta mahdollisimman mukavasti:

Varhaiskasvatuksen palveluseteli - Usein kysyttyä

Palvelusetelin myötä perheen maksamat asiakasmaksut määräytyvät jatkossa yksilöllisesti samalla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden. Maksun määrään vaikuttavat perheen tulot ja koko. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa. Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Palvelusetelin hakeminen vaihtelee hieman eri kunnissa. Useimmiten palveluseteliä voi hakea aikaisintaan 4 kk ennen toivottua aloitusaikaa päiväkodissa. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä.

Palveluseteliä haetaan omasta kunnastasi. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä. Voit myös kysyä tarkemmin palvelusetelin hakemisesta, ota yhteyttä Pilkkeen päiväkotiin!

Jokainen kunta päättää itsenäisesti, tuottaako se varhaiskasvatuksen palveluita palvelusetelimallilla. Kunnat myös hyväksyvät ne yksityiset palveluiden tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen palveluseteliä voi käyttää.

Sellaisissa kunnissa, joissa palveluseteli on käytössä, voivat yksityiset päiväkodit valita, hakeutuvatko ne palvelusetelin palveluntarjoajiksi. Tällä hetkellä suurimpaan osaan Pilkkeen päiväkodeista käy palveluseteli.

Jos palveluseteli ei ole käytössä perheen toivomassa päiväkodissa, voi asiakasmaksuihin hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä suoraan päiväkodista tai oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Palvelusetelin avulla yksityisen päiväkodin asiakasmaksu perheelle määräytyy yksilöllisesti samoin perustein kuin kunnan päiväkodissa. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa.

Kunkin perheen tulot ja perheen koko vaikuttavat varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Etsi Pilkkeen sivuilta päiväkoti, johon haluat hakea. Tästä löydät kaikki Pilkkeen päiväkodit.
Päiväkodin omalla sivulla on tieto siitä, käykö kyseisessä päiväkodissa palveluseteli. Jos toivomasi päiväkoti ei käytä palveluseteliä, voit hakea asiakasmaksuihin Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.

Kokosimme meiltä useimmiten kysyttyjä kysymyksiä lastenhoidon palveluistamme.
Selaa kysymyksiä ja vastauksia